Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Informacje Rady Gminy

Zaproszenie na II sesję Rady Gminy Wielka Wieś

Przewodnicząca Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że w dniu 30 grudnia 2014 r. /wtorek/ o godz. 14.00 w świetlicy wiejskiej w Giebułtowie odbędzie się II Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.

Zobacz więcej »
2014-12-23
Posiedzenia komisji Rady Gminy 2014 rok

Informacje o posiedzeniach komisji Rady Gminy w roku 2014 roku

Zobacz więcej »
2014-04-23
Informacja z I Sesji Rady Gminy Wielka Wieś VII Kadencji 2014-2018

1 grudnia w świetlicy wiejskiej w Giebułtowie odbyła się I Sesja Rady Gminy Wielka Wieś,podczas której nowo wybrani radni oraz wójt złożyli ślubowanie. Wybrano również prezydium Rady.

Zobacz więcej »
2014-12-02
II sesja Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Wsi

Zaproszenie na II sesję Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Wsi, która odbędzie się 28 listopada 2014 r. /piątek/ o godz. 12.00 w Gimnazjum w Białym Kościele

Zobacz więcej »
2014-11-28
Zaproszenie na I sesję Rady Gminy Wielka Wieś

I sesja Rady Gminy Wielka Wieś VII Kadencji zwołana została na dzień 1 grudnia 2014 r. (poniedziałek), na godz. 13.00 w Świetlicy Wiejskiej w Giebułtowie, ul. Orlich Gniazd 30.

Zobacz więcej »
2014-11-26
Odwołany dyżur

Biuro Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że w dniu 10 listopada 2014 roku (poniedziałek) dyżur Przewodniczącej Rady Gminy został odwołany.

Zobacz więcej »
2014-11-10
Informacja z XLI Sesji Rady Gminy Wielka Wieś

Rada przyjęła m.in. uchwały w sprawie:
•    Strategii Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2014-2020;
•    dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Giebułtowie z przeznaczeniem na zakup sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego w kwocie 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych);

Zobacz więcej »
2014-11-03
Zaproszenie na XLI Sesję Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 30 października 2014 r. /czwartek/ o godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej w Modlnicy odbędzie się XLI Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.

Zobacz więcej »
2014-10-23
Informacja z XL Sesji Rady Gminy Wielka Wieś

30 września 2014 r. w świetlicy wiejskiej w Modlnicy obyła się XL Sesja Rady Gminy Wielka Wieś. Sesja rozpoczęła się od przedstawienia Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Wsi. Wójt Gminy wraz z Przewodniczącą Rady Gminy wręczyli zaświadczenia potwierdzające skład Młodzieżowej Rady Gminy.

Zobacz więcej »
2014-10-01
Informacja o XL sesji Rady Gminy

Przewodnicząca Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 30 września 2014 r. /wtorek/ o godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej w Modlnicy odbędzie się XL Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.

Zobacz więcej »
2014-09-23
I sesja Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Wsi

Sesja odbędzie się 30 września 2014 r. /wtorek/ o godz. 12.00 w świetlicy wiejskiej w Modlnicy. Rada min.: złoży ślubowanie oraz wybierze ze swego grona Przewodniczącego oraz dwóch w-ce przewodniczących.

Zobacz więcej »
2014-09-22
Informacja z XXXIX Sesji Rady Gminy Wielka Wieś

Na początku Sesji na wniosek Wójta Gminy Wielka Wieś zostały wprowadzone dodatkowe uchwały dotyczące: udzielenia pomocy finansowej Gminie Raciechowice na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze drogowej w 2014 roku oraz przyjęcia Regulaminu korzystania z boiska sportowego w Modlniczce.

Zobacz więcej »
2014-08-29
Zaproszenie na XXXIX sesję Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 28 sierpnia 2014 r. /czwartek/ o godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej w Modlnicy odbędzie się XXXIX Sesja Rady Gminy Wielka Wieś. Zapraszamy!

Zobacz więcej »
2014-08-20
Informacja z XXXVIII Sesji Rady Gminy Wielka Wieś

Po otwarciu Sesji i uchwaleniu porządku obrad Wójt Gminy Wielka Wieś wręczył stypendium Wójta 36 uczniom z terenu naszej gminy za szczególne osiągnięcia naukowe oraz sportowe.  
Jednym z najważniejszych punktów Sesji było zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wielka Wieś za rok 2013 oraz udzielenie Wójtowi Gminy Wielka Wieś absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2013.

Zobacz więcej »
2014-06-30
Zaproszenie na XXXVIII Sesję Rady Gminy Wielka Wieś

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 26 czerwca 2014 r. /czwartek/ o godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej w Modlnicy odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

Zobacz więcej »
2014-06-18
Obwieszczenie o wynikach wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy

Na podstawie § 16 Ordynacji wyborczej do Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Wsi, stanowiącej Załącznik do Statutu Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Wsi, stanowiącego Załączniki nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/394/2014 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie  powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Wsi, Gminna Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów radnych do Młodzieżowej Rady Gminy Wielka Wieś przeprowadzonych w dniu 29 maja 2014 r.

Zobacz więcej »
2014-06-13
Informacja z XXXVII Sesji Rady Gminy Wielka Wieś

Jednym z najważniejszych punktów było upoważnienie, które Rada Gminy udzieliła  Wójtowi,  do złożenia wniosku na pomoc unijną oraz przyjęcia do realizacji Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wielka Wieś”.  Ewentualne unijne wsparcie finansowe pozwoli gminie w najbliższym czasie wykonać sieć kanalizacyjną w całej gminnej aglomeracji. Koszt zadania przewidziano na ok 24 mln zł.

Zobacz więcej »
2014-05-07
Dyżur Przewodniczącej Rady Gminy Wielka Wieś odwołany
W dniu 05.05.2014 r. dyżur Przewodniczącej Rady Gminy Wielka Wieś został odwołany. Wszystkich zainteresowanych przepraszamy i zapraszamy w następny poniedziałek
Zobacz więcej »
2014-05-05
Zaproszenie na XXXVII sesję Rady Gminy
Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 6 maja 2014 r. /wtorek/ o godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej w Modlnicy odbędzie się XXXVII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś
Zobacz więcej »
2014-04-30
Informacja z XXXVI Sesji Rady Gminy Wielka Wieś

27 marca 2014 r. w świetlicy wiejskiej w Modlniczce obyła się XXXVI Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

Zobacz więcej »
2014-03-28
2014-04-12