Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Informacja o V Sesji Rady Gminy Wielka Wieś

Informacja o V Sesji Rady Gminy Wielka Wieś

Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że w dniu 23 kwietnia 2015 r. /czwartek/ o godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej w Modlnicy odbędzie się V Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

Proponowany porządek obrad sesji przewiduje:
1)    Otwarcie sesji i złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
2)    Wybór przewodniczącego rady.
3)    Uzupełnienie składu osobowego Komisji stałych.
4)    Zatwierdzenie protokołu z dnia 29 stycznia 2015r.
5)    Podjęcie uchwały w sprawie: zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś, w zakresie dotyczącym stref ochronnych ujęć wody oraz niektórych ustaleń planu
6)    Podjęcie uchwały w sprawie: zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś, dla obszaru „Wielka Wieś - 1” w zakresie dotyczącym strefy ochronnej ujęcia wody
7)    Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś w zakresie dotyczącym obszaru „Będkowice-2”
8)    Podjęcie uchwał w sprawie: udzielenia dotacji celowych dla OSP z terenu Gminy.
9)    Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia dotacji celowej na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
10)    Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVI/394/2014 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27 marca 2014r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Wsi
11)    Podjęcie uchwał w sprawie: rozpatrzenia skarg na działalność Wójta Gminy Wielka Wieś oraz Kierownika GOPS.
12)    Podjęcie uchwał w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie  
13)    Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2015.
14)    Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielka Wieś na lata 2015-2025.
15)    Informacja Wójta Gminy Wielka Wieś, wolne wnioski i sprawy bieżące.

Tagi dla strony:

2015-04-16