Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Informacja z IX Sesji

13 października w świetlicy wiejskiej w odbyła się IX Sesja Rady Gminy Wielka Wieś. Radni zajmowali się 11 uchwałami.  Radni zajmowali się m.in. takimi sprawami jak:

• wspólnego prowadzenia z Powiatem Krakowskim zadań w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Rada Gminy Wielka Wieś Wyraziła zgodę na zawarcie przez Gminę Wielka Wieś porozumienia z Powiatem Krakowskim dotyczącego wspólnego prowadzenia zadań w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej w ramach programu „Badanie wad postawy uczniów klas I i II gimnazjów z Powiatu Krakowskiego oraz korekta wykrytej wady” na lata 2015 – 2020, składającego się z trzech etapów.
• nadania imienia Szkole Podstawowej w Bęble.
• przyjęcia regulaminu korzystania z gminnych terenów rekreacyjnych.
• bezprzetargowego wydzierżawiania części nieruchomości gruntowej stanowiącej gminny zasób nieruchomości dotychczasowym najemca..
• w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej lokali stanowiących gminny zasób nieruchomości.

Radni zajęli się również korektami w budżecie oraz w wieloletniej prognozie finansowej gminy.

Tagi dla strony:

2015-10-14