Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Informacja z VIII Sesji Rady Gminy Wielka Wieś

31 sierpnia w świetlicy wiejskiej w Giebułtowie odbyła się VIII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś. Radni zajmowali się 8 uchwałami.

Na wniosek Wójta Gminy Wielka Wieś została wprowadzona dodatkowa uchwała w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w bezpłatne użyczenie nieruchomości gruntowej stanowiącej gminny zasób nieruchomości. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Będkowskiej „SOKOLICA” zwróciło z prośbą o przedłużenie umowy na bezpłatne użytkowanie działek przy budynku oraz budynku SP w Będkowicach.

Radni podjęli również następujące uchwały:
• w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Modlniczce w Wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku;
• w sprawie: pozbawienia kategorii drogi gminnej odcinka drogi, który został zaliczony do kategorii drogi gminnej na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych – w brzmieniu obowiązującym do dnia 8 lipca 2015r.;
• w sprawie: bezprzetargowego wydzierżawiania części nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości;
• w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z gminami Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Słomniki, Czernichów porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia i udzielenia zamówienia na dostawę energii elektrycznej w latach 2016-2017;
• w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bęble.

Radni zajęli się również korektami w budżecie oraz w wieloletniej prognozie finansowej gminy.

Tagi dla strony:

2015-09-01