Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Informacja z XI sesji Rady Gminy Wielka Wieś

29 grudnia odbyła się XI Sesja Rady Gminy Wielka Wieś. Radni zajmowali się m.in sprawami:

  • przystąpienia Gminy Wielka Wieś – do realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego;
  • odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Wielka Wieś od osób fizycznych z przeznaczeniem na cele publiczne;
  • wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie lokalu gminnego stanowiącego gminny zasób nieruchomości w drodze bezprzetargowej;
  • wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 965/104 obr. Modlniczka.

W związku z kończącym się rokiem ,Radni dokonali ostatecznych korekt w budżecie 2015, a co za tym idzie w wieloletniej prognozie finansowej gminy.

Najważniejszym jednak punktem Sesji była Uchwała Budżetowa Gminy na 2016 r. oraz związana z nią wieloletnia prognoza finansowa gminy. Wójt Gminy dokonał wprowadzenia do uchwały przedstawiając czym kierował się proponując pewne zapisy uchwały budżetowej. Radni uznali, iż budżet jest skonturowany w dobry, wyważony sposób, uwzględniając zgłaszane przez nich propozycje, dlatego też został przyjęty jednogłośnie. Planowane dochody budżetu w 2016 roku: 43 943 732,55 zł. Natomiast wydatki na rok 2016 zaplanowane są w wysokości: 41 577 839,54 zł.

Tagi dla strony:

2015-12-30