Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Informacja z XIX Sesji Rady Gminy

Dnia 20 października 2016r. w Urzędzie Gminy Wielka Wieś odbyła się XIX Sesja Rady Gminy.

W związku ze zmianami w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, Komisja Statutowa w ostatnich miesiącach pracowała nad aktualizacją Statutu Gminy Wielka Wieś, co znalazło odzwierciedlenie w podjętej uchwale.

Ponadto w nawiązaniu do Ustawy o rewitalizacji, radni podjęli także uchwałę wyznaczającą obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji w Gminie. Na podstawie przeprowadzonych wcześniej ankiet i badań, zostały wskazane miejscowości, w których można będzie podjąć działania zmierzające do podniesienia atrakcyjności danych sołectw z możliwością pozyskania środków zewnętrznych na ten cel.

Na zakończenie Wójt Gminy Wielka Wieś oraz Przewodniczący Rady Gminy poinformowali zgromadzonych o bieżącej działalności.

Tagi dla strony:

2016-10-24