Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Informacja z XVII Sesji Rady Gminy Wielka Wieś

Dnia 25 sierpnia 2016r. w budynku Urzędu Gminy odbyła się XVII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś. Po otwarciu Sesji przez Przewodniczącego Rady, Pana Zbigniewa Mazelę i przyjęciu porządku obrad, radni zatwierdzili protokół z poprzedniej Sesji RG, a następnie przeszli do podejmowania uchwał.

Ważnym punktem była prezentacja przedstawiciela Fundacji Małopolska Izba Samorządowa, dotycząca Programu Rewitalizacji Gminy Wielka Wieś, wyjaśniająca czym jest rewitalizacja i jak będzie ona przebiegać w naszej gminie.

Radni jednogłośnie podjęli większość z uchwał. Wyjątek stanowi uchwała w sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę Wielka Wieś nieruchomości od osób fizycznych z przeznaczeniem na cele publiczne, co do której radni zadecydowali o jej wycofaniu.

Ważny podkreślenia jest fakt, iż w następstwie podjętej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości niebawem rozpoczną się prace zmierzające do powstania długo wyczekiwanego placu zabaw w miejscowości Wierzchowie, Osiedle Murownia.

Z inicjatywy Wójta Gminy Wielka Wieś zostały także podjęte dwie uchwały w sprawie przyjęcia Rezolucji. Obowiązujące przepisy prawa zawarte w ustawach: Prawo energetyczne, Prawo budowlane oraz o Drogach publicznych są nieprecyzyjne i w znacznym stopniu obciążają budżety najmniejszych jednostek samorządu terytorialnego, jakimi są gminy. Gmina Wielka Wieś, dotknięta tym problemem i mająca na względzie dobro wspólne, poprzez podjęcie owych uchwał jawnie zaprotestowała wobec obecnego stanu prawnego.

Tagi dla strony:

2016-08-26