Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Posiedzenia komisji Rady Gminy - rok 2014

Bieżące posiedzenia komisji  :

 • Dnia 15.12.2014r. / poniedziałek/ o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś ( sala 204) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu      
  i Finansów oraz Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych.
  W temacie: zaopiniowanie projektu budżetu na 2015 rok ( GZEAS, Biblioteka).
  Poproszeni goście:  Krzysztof Wołos,  Joanna Patej, Aneta Solarz, Grażyna Syguła.

w miesiącu grudniu odbyły się posiedzenia:

 • Dnia 11.12 /czwartek/ o godzinie 16.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś ( sala 204) odbyło się łączone posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Inwestycyjnej.  W temacie: Opracowanie planu pracy komisji na 2015 rok; zaopiniowanie pism, które wpłynęły do Komisji; sprawy bieżące.

 • 08.12.2014 /poniedziałek/ o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy (sala 204) odbyła się Komisja Budżetu i Finansów. W temacie: praca nad projektem budżetu na 2015 rok. Zaproszeni goście: Pan Adam Maleńki – Kierownik Referatu Inwestycji oraz Pan Tomasz Sierka – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Geodezji.

 • 08.12.2014 /poniedziałek/ o godzinie 17.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś ( sala 204 - sala ślubów) odbyło się posiedzenie Komisji Turystyki Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji oraz Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. W temacie: opracowanie planów pracy komisji na 2015 rok.w miesiącu październiku odbyły się posiedzenia:

________________________________________________________________________________

w miesiącu październiku odbyły się posiedzenia:

 • 30.10 /czwartek/ o godz. 14.30 w świetlicy wiejskiej w Modlnicy odbyło się posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: opiniowanie uchwał.

w miesiącu wrześniu odbyły się posiedzenia:

 • 30.09/wtorek/ o godz. 14.30 w świetlicy wiejskiej w Modlnicy odbyło się Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. temat: zaopiniowanie uchwał na Sesję Rady Gminy.
 • 29.09 /poniedziałek/ o godzinie 17.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś (sala 204) odbyła się Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: zaopiniowanie uchwał na Sesję Rady Gminy
 • 29.09 / poniedziałek/ o godzinie 16.30 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś / sala 204/ odbyła się Komisja Budżetu i Finansów. Temat. Zaopiniowanie uchwał na Sesję Rady Gminy Wielka Wieś.
 • 10.09 /środa/ o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś (sala 204) odbyła się Komisja Budżetu i Finansów. Temat: Zaopiniowanie wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r.

w miesiącu sierpniu odbyły się posiedzenia:

 • 4 sierpnia 2014 /poniedziałek/ o godzinie 17:00 odbędzie się Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w temacie: rozpatrzenie wniosków mieszkańców, sprawy bieżące.
 • 21 sierpnia 2014 /czwartek/ o godzinie 17.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś (sala 204) odbyło się posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Tematy: Ocena wpływu monitoringu na bezpieczeństwo mieszkańców oraz dzieci na placach zabaw. Ocena realizacji I półrocza 2014 roku, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa oraz promocji. Sprawy bieżące.
 • 26 sierpnia 2014 /wtorek/ o godz. 16.30 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś (sala 204) odbyło się posiedzenie Komisji Inwestycyjnej. W temacie: ocena realizacji inwestycji drogowych przy drogach gminnych.
 • 27 sierpnia 2014 /środa/ o godzinie 17.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś (sala 204) odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: Kontrola przygotowania szkół do nowego roku szkolnego, opiniowanie uchwał oraz sprawy bieżące.

w miesiącu lipcu odbyły się posiedzenia:

 • 29 lipca 2014 /wtorek/ o godzinie 16.30 odbędzie się Wyjazdowa Komisja Inwestycyjna. Temat: Zaawansowanie budowy Centrum Administracyjnego Gminy.
w miesiącu czerwcu odbyły się posiedzenia:
 • 09.06 /poniedziałek/ o godz. 17.00  w Urzędzie Gminy Wielka Wieś / sala 204/ odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Komisja Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji w sprawie omówienia Poziomu bezpieczeństwa na drogach gminnych, ciągach pieszych  i poboczach oraz zaopiniowanie uchwały w sprawie ogłoszenia Konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w Gminie Wielka Wieś w 2014 roku.
 • 11.06 /środa/ o godzinie 16.30 odbędzie się wyjazdowa Komisja Inwestycyjna. Zbiórka w Urzędzie Gminy Wielka Wieś. Temat: sprawy bieżące oraz temat budowy boiska sportowego w Modlniczce.
 • 13.06 /piątek/ o godz. 16.30 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś / sala 204/ odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Komisja w celu omówienia spraw bieżących.
 • 26.06 /czwartek/ o godz. 14.00 w świetlicy wiejskiej w Modlnicy odbędzie się Komisja Budżetu i Finansów. W temacie: opiniowanie uchwał na Sesję Rady Gminy Wielka Wieś.
w miesiącu maju odbyły się posiedzenia:
 • 6 maja /wtorek/ o godz. 14.00 w świetlicy wiejskiej w Modlnicy odbyła się Komisja Budżetu i Finansów w temacie opiniowania uchwał na Sesję oraz sprawy bieżące.
 • 14 maja /środa/ o godz. 16.30 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś (sala 204) odbyła się Komisja Inwestycyjna. W temacie: ocena realizacji budowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wielka Wieś. Sprawozdanie przygotowane przez Panią Zofię Ogińską oraz sprawy bieżące.
 • 14 maja /środa/ o godz. 17.30 odbyła się Wyjazdowa Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Zbiórka pod Urzędem Gminy Wielka Wieś, ul. Wesoła 48 w temacie: omówienie tematu zmiany organizacji ruchu na ulicy Jurajskiej w Modlnicy oraz spraw bieżących
 • 28.05 / środa/ o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś / sala 204/ odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat opieki zdrowotnej w Szycach.
 
w miesiącu kwietniu odbyły się posiedzenia:
 • 24.04 /czwartek/ o godzinie 16.30 odbędzie się wyjazdowa Komisja Inwestycyjna. Zbiórka pod Urzędem Gminy Wielka Wieś, ul. Wesoła 48.  1) Komisja wyjazdowa na obiekt GZK w Giebułtowie. Ocena eksploatacji nowych obiektów.  Zaproszony Pan Prezes Marek Krasowski.  2) Komisja wyjazdowa na teren planowanej oczyszczalni ścieków.
 • 25.04 /piątek/ o godzinie 16.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś (sala 204) odbyła się Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych w sprawie omówienia tematu całodobowej opieki zdrowotnej w Szycach.
 • 26.04 /sobota/ o godzinie 8.00 odbyła się wyjazdowa Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Zbiórka na parkingu przy Kościele w  Białym Kościele. Przedstawienie sprawozdania z realizacji budowy kanalizacji  w Białym Kościele przez Firmę ROSA.
 • 29.04 /wtorek/ o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś ( sala 204) odbyła się Komisja Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. W temacie:
  1. Spotkanie ze strażami oraz Zarządem Gminnym OSP. Ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.
  2. Opiniowanie uchwał w sprawie udzielenia dotacji celowej dla OSP.
  3. Sprawy bieżące. 
   

w miesiącu marcu odbyły się posiedzenia:

 • 17.03 /poniedziałek/ o godzinie 17.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś (sala204) odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji.
  Temat posiedzenia:
  1. Komisja łączona z Komisją Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji w sprawie bezpieczeństwa na drogach, dojściach i dojazdach do obiektów oświatowych. Nieprawidłowe oznakowanie poziome i pionowe dróg.
  2. Sprawy bieżące.
 • 27.03/czwartek/ o godzinie 14.30 w świetlicy wiejskiej w Modlniczce odbyła się Komisja Budżetu i Finansów. W temacie: zaopiniowanie uchwał.
 • 28.03.2014r. /piątek/ o godzinie 16.30 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś (sala 204) odbyła się Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska – sprawy bieżące.
 • 31.03.2014r. /poniedziałek/ o godzinie 16.30 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś (sala 204) odbyła się Komisja Inwestycyjna w sprawie zapoznania się z projektami ścieżek rowerowych oraz pieszych na terenie Gminy. Zapoznanie się z terminami ogłoszenia przetargów na przedmiotowe inwestycje. Goście: Pan Tomasz Sierka oraz Pani Ewa Przybyłowicz.

w miesiącu lutym odbyły się posiedzenia:

 • 17.02 /poniedziałek/ o godzinie 16.30 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś (sala204) odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji.
  Tematy:
  1. Spotkanie z GOKiS – omówienie planu imprez na 2014 rok.
  2. Komisja łączona z Komisją Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji w sprawie bezpieczeństwa na drogach, dojściach i dojazdach do obiektów oświatowych.
  3. Sprawy bieżące.
 • 10 lutego 2014 r. /poniedziałek/ o godz. 17.00 odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w temacie opracowania planu pracy komisji na bieżący rok,
 • 21.02 /piątek/ o godzinie 16.30 w Urzędzie Gminy odbyła się Komisja Inwestycyjna. Temat: opracowanie planu pracy komisji na 2014 rok.

w miesiącu styczniu odbyły się posiedzenia:

 • 18 stycznia 2014 r. tj. /sobota/ o godzinie 9.00 odbyła się wyjazdowa Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Zbiórka koło Szkoły Podstawowej w Białym Kościele. Temat: wizja lokalna - problem zalewania działki oraz opracowanie planu pracy komisji na 2014 rok.
 • 27.01/poniedziałek/ o godzinie 17.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś /sala 204/ odbyła się Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych.
  W temacie:
  1. Opiniowanie uchwał;
  2. Problematyka zdrowotna – omówienie tematu;
  3. Praca nad planem pracy Komisji;
  4. Sprawy bieżące.
 • 27.01/poniedziałek/ o godzinie 16.30 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś /sala 204/ odbyła się Komisja Turystyki, Sporu, Bezpieczeństwa i Promocji.
  W temacie: Praca nad planem pracy Komisji;
2014-04-23