Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Posiedzenia komisji Rady Gminy 2015 rok

Bieżące posiedzenia komisji:

 • 29.12 / wtorek/ o godz. 14.00 w świetlicy wiejskiej w Giebułtowie odbędzie się Komisja Budżetu i Finansów. Sprawy bieżące

W miesiącu grudniu odbyły się posiedzenia:

 • Dnia 07.12 / poniedziałek/ o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś ( sala 204) odbyła się Komisje:
  - Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych
  - Komisja Budżetu i Finansów
  - Komisja Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji
  Temat: omówienie planów budżetowych na 2016 rok ( GOKiS, GZEAS)
 • 14.12 / poniedziałek/ odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Kontrola Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi.
 • 14.12 / poniedziałek/ o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś ( sala 204) odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Inwestycyjnej. Temat: zaopiniowanie budżetu na rok 2016 oraz podsumowanie prac komisji. 

W miesiącu listopadzie odbyły się posiedzenia:

 • 09.11 / poniedziałek/ o godzinie 15.00 odbyła się łączona Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska z Komisją Inwestycyjną.
  Komisja wyjazdowa na budowę oczyszczalni, kontrola zaawansowania prac. Sprawy bieżące.
  Zbiórka: Giebułtów, teren oczyszczalni ścieków
 • 19.11.2015r.  / czwartek/ o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, sala 204 odbyła się Komisja Budżetu i Finansów. W temacie: omówienie uchwał na sesję.
 • 23.11 / poniedziałek/ o godz. 16.30 odbyło się posiedzenie Komisji:
  - Budżetu i Finansów;
  - Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych;
  - Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji
  W temacie: omówienie projektu budżetu na 2016 rok ( GOPS, Biblioteka, Promocja, OC)
 • 26.11 / czwartek/ odbyła się Komisja Rewizyjna. Kontrola Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.   Zaproszeni Goście: Pani Dyrektor Magdalena Szymańska.
 • 26.11 / czwartek/ o godz. 16.30 w Urzędzie Gminy (sala 204) odbyło się posiedzenie Komisji:- Budżetu i Finansów; - Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska;- Inwestycyjnej. W temacie: omówienie projektu budżetu na 2016 rok ( GKOŚiG, Inwestycje)
 • 27.11 / piątek/ o godz. 16.00 odbyła się Komisja ds. zagospodarowania lokali w części komercyjnej nowobudowanego budynku Urzędu Gminy. Temat: Podsumowanie pracy komisji.
 • 30.11.2015r. o godz. 14.30 w świetlicy wiejskiej w Modlnicy odbędzie się Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych.  Temat: Zaopiniowanie uchwał na Sesję.

W miesiącu październiku odbyły się posiedzenia:

 • 06.10 / wtorek/ o godz. 16.30 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś odbyła się Komisja Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. 
  W temacie:
  1. Ocena realizacji I półrocza 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień promocji.
  2. Spotkanie z Komendantem Policji. Sprawozdanie dotyczące bezpieczeństwa na terenie Gminy Wielka Wieś
  3. Sprawy bieżące.
 • 12.10 /poniedziałek/ o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś (sala 204) odbyła się Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
  W temacie:
  1. Sprawozdanie z realizacji zadania odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy. 
  2. Sprawy bieżące. Rozpatrzenie wniosków, które wpłynęły do komisji.
 • 13.10 / wtorek/ o godz. 14.30 w świetlicy wiejskiej w Giebułtowie odbyła się Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych.
  W temacie: sprawy bieżące, zaopiniowanie uchwał.
 • 19.10 / poniedziałek/ w Urzędzie Gminy Wielka Wieś odbyła się Komisja Rewizyjna
 • 19.10 / poniedziałek/ o godz. 16.30 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś odbyła się Komisja Inwestycyjna.
  W temacie:
  1. Odbiór remontowanych ulic, wybudowanych chodników, odwodnień oraz zakończonych oświetleń ulicznych na terenie Gminy Wielka Wieś.
  2. Sprawy bieżące.
 • 27 października o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś ( sala 204)  odbyła się Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
  W temacie sprawy bieżące.

W miesiącu wrześniu odbyły się posiedzenia:

 • 07.09 /poniedziałek/ o godz. 17.00 odbyła się wyjazdowe posiedzenie Komisji Inwestycyjnej. Zbiórka pod Urzędem Gminy, ul. Wesoła 48. Temat: Ocena budowy budynku Centrum Administracyjnego Gminy Wielka Wieś. 
 • 14.09 /poniedziałek/ o godz. 16.30 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś - sala 204, odbyła się Komisja Budżetu i Finansów. W temacie: Zaopiniowanie wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r.
 • 16.09 /środa/ o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś – sala 204, odbyła się Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. W temacie: rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Komisji.
 • 28.09 / poniedziałek/ o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś (sala 204) odbyła się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Komisji Budżetu i Finansów.
  1. Sprawozdanie i kontrola wykonania budżetu za I półrocze 2015r – GOKiS. Komisja połączona z Komisją Budżetu i Finansów.
  2. Sprawy bieżące.

W miesiącu sierpniu odbyły się posiedzenia:

 • 04.08 /wtorek/ o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś ( sala 204) odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - sprawy bieżące.
 • 24.08 /poniedziałek/ o godz. 17.00 odbyła się Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Komisja Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji.
  W temacie:
  1.    Omówienie Poziomu bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych i obiektów zabytkowych (ppoż).
  2.    Kontrola przygotowania szkół do nowego roku szkolnego.
  3.    Sprawy bieżące.
 • 25.08 / wtorek/ o godz. 16.00 odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Inwestycyjnej. Zbiórka przy budynku wielofunkcyjnym w Bęble. Temat: Ocena budowy budynku wielofunkcyjnego w Bęble.
 • 31.08 / poniedziałek/ o godz. 13.00 w świetlicy wiejskiej w Giebułtowie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.
  W temacie: 
  1.   Analiza kosztów utrzymania obiektów komunalnych (obecnych i nowo powstałych)
  2.   Opiniowanie bieżących projektów uchwał.

W miesiącu lipcu odbyło się posiedzenie:

 •  06.07/poniedziałek/ o godz. 15.00 odbyło się posiedzenie Komisji ds.zagospodarowania lokali w części komercyjnej nowo budowanego budynku Urzędu Gminy.

W miesiącu czerwcu odbyły się posiedzenia:

 • 22.06 /poniedziałek/ o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś (sala 204) odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. W temacie opiniowanie uchwał na Sesję oraz sprawy bieżące.
 • 25.06 / czwartek/ o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś odbyło się posiedzenie Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. W temacie: sprawozdanie z realizacji zadań Biblioteki Gminnej, ocena wpływu monitoringu na bezpieczeństwo mieszkańców oraz dzieci na placach zabaw oraz sprawy bieżące.
 • 26.06 /piątek/ odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej,
 • 29.06 godz. 14.30 odbyła się Komisja Budżetu i Finansów w sali gimnastycznej Gimnazjum w Modlnicy w temacie opiniowania uchwał,

W miesiącu maju odbyły się posiedzenia:

 • 11.05 /poniedziałek/ o godz. 16.00 odbyło się łączone posiedzenie Komisji Inwestycyjnej oraz Komisji ds. zagospodarowania lokali w części komercyjnej nowobudowanego budynku Urzędu Gminy. Będzie to komisja wyjazdowa na budowę Centrum Administracyjnego Gminy. Zbiórka pod Urzędem Gminy Wielka Wieś, ul. Wesoła 48.

 • 12.05 /wtorek/ o godz. 17.00 w sali 104 (Biuro Rady) odbyło się posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. W temacie sprawy organizacyjne, sprawy bieżące.

 • 12.05 /wtorek/ o godz. 17.30 w Sali 205 (sala ślubów) odbyło się łączne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat przetargu na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy.

 • 12.05 /wtorek/ spotkała się Komisja Rewizyjna.

 • 20.05 / środa/ o godz. 17.00 w Sali 205 ( sala ślubów) odbyło się łączne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy
 • 26.05/ wtorek/ o godz. 16.30 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś ( sala 204) odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Komisji Inwestycyjnej

W miesiącu kwietniu odbyły się posiedzenia:

 • 07.04 /wtorek/ o godz. 16.30 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś ( sala 204) odbyło się posiedzenie Komisji Inwestycyjnej.
  W temacie: Zapoznanie się z projektami i zaawansowaniem budowy inwestycji drogowych i oświetleń drogowych na terenie Gminy Wielka Wieś - Sprawozdanie przygotowane zostało przez Pana Tomasza Sierkę.
 •  13.04/poniedziałek/ o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś ( sala 204)  odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych.
  W temacie:
  1.         Sprawozdanie z GOPS z działalności ośrodka i potrzeby w zakresie pomocy społecznej, usługi opiekuńcze.
  2.         Sprawy bieżące.
 • 13.04/poniedziałek/ o godz. 18.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś ( sala 204)  odbyło się posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji.
  W temacie:
  1.            Spotkanie ze strażami oraz Zarządem Gminnym OSP. Ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.
  2.            Sprawy bieżące.
 • 20.04.2015 / poniedziałek/ o godz. 16.30 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś ( sala 204) odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. W temacie :
 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok.
      2. Informacje o stanie mienia komunalnego.
      3. Opiniowanie bieżących projektów uchwał.
 • 21.04.2015r. /wtorek/ o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś (sala 204) odbyła się Komisja  ds. zagospodarowania lokali w części komercyjnej nowo budowanego budynku Urzędu Gminy.
 • 30.04 /czwartek/ o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś ( sala 204) odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: sprawy bieżące

W miesiącu marcu odbyły się posiedzenia:

 • 09.03 /poniedziałek/ o godz. 16.30 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś (sala 204) odbyła się Komisja Budżetu i Finansów. W temacie: opiniowanie uchwał.
 • 05.03 / czwartek/ o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś (sala 204) odbyło się posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. W temacie:
  1.     Opracowanie planu szlaków turystycznych na terenie gminy.
  2.    Omówienie złożonych ofert konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, upowszechnienia kultury fizycznej, sportu, turystyki, krajoznawstwa i bezpieczeństwa publicznego oraz pomocy społecznej w 2015r.
  3.    Sprawy bieżące.
 • 23.03/poniedziałek/ o godzinie 17.00 odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
  W programie:
  Godz. 17.00 zbiórka pod Urzędem Gminy Wielka Wieś, następnie Komisja wyjazdowa – wizja w terenie.
  Godz. 17.30 powrót Komisji do Urzędu Gminy Wielka Wieś ( sala 104).  Komisja przetargowa – dotyczy przetargu na odbiór odpadów komunalnych. Sprawozdanie referatu PiO z tematu odbioru odpadów komunalnych. W sprawach bieżących analiza pism, które wpłynęły do Komisji.

W miesiącu lutym odbyły się posiedzenia:

 • 23.02 o godz. 17.30 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś (sala 204) odbyła się Komisja Budżetu i Finansów. W temacie zaopiniowanie uchwał.
 • 23 lutego / poniedziałek/ o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś (sala 204) odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych w temacie sprawozdanie z realizacji wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 rok. Poproszona Pani Elżbieta Zawadzka.
 • 26 lutego /czwartek/ o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś (sala 104) odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w temacie:  Przedstawienie zadań do realizacji dot. dróg polnych – Pan Tomasz Sierka poproszony na posiedzenie Komisji.

W miesiącu styczniu odbyły się posiedzenia:

 • 19.01 /poniedziałek/ o godzinie 17.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś ( sala 204) odbyło się łączne posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji.
  W temacie:
  1.    Spotkanie z GOKiS – omówienie planu imprez na 2015 rok.
  2.    Temat bezpieczeństwa na drogach, dojściach i dojazdach do obiektów oświatowych.
  3.    Sprawy bieżące.
 • 22.01 / czwartek/ o godz. 17.00 odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. W temacie: zaopiniowanie pism, które wpłynęły do komisji oraz sprawy bieżące.
 • 26.01 /poniedziałek/ o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś / sala 204/ odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Inwestycyjnej. Temat:  zaopiniowanie wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz sprawy bieżące.

29.12 / wtorek/ o godz. 14.00 w świetlicy wiejskiej w Giebułtowie odbędzie się Komisja Budżetu i Finansów. Sprawy bieżące

Tagi dla strony:

2014-12-05