Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Posiedzenia komisji Rady Gminy VIII kadencji

Informacje o posiedzeniach komisji Rady Gminy


Kwiecień 2019


- 8 kwietnia 2019r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji łączonych: Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu i Finansów. Temat: Omówienie sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wielka Wieś. Sprawy bieżące.
-15 kwietnia 2019r. o godzinie 16.00 w Urzędzie Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowej. Temat: Omówienie zmian w statucie sołeckim.


Marzec 2019


- 27.03.2019r. o odbędzie się spotkanie Komisji Rewizyjnej. Temat: Sprawy bieżące.
- 27.03.2019r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Inwestycyjnej. Temat: Drogi i oświetlenie w Gminie.
- 26.03.2019r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: Omówienie stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego Gminy.
- 22.03.2019r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: Omówienie sprawozdań GOPS.
- 22.03.2019r. o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Temat: Sprawy bieżące.
- 25.03.2019r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowej. Temat: Omówienie statutu Sołectw.
- 18.03.2019r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat:. Omówienie uchwał na sesję.
- 18.03.2019r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Tema:. Omówienie uchwał na sesję.
- 04.03.2019r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Statutowej. Temat: Sprawy bieżące


Luty 2019


- 04.02.2019r. o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Statutowej. Temat: Ukonstytuowanie się Komisji. 
- 07.02.2019r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Statutowej wraz z przedstawicielami Młodzieżowej Rady Gminy. Temat: Spotkanie w sprawie statutu.
- 18.02.2019r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: Sprawy bieżące.
- 19.02.2019r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Temat: Sprawy bieżące.
- 19.02.2019r. o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: Sprawy bieżące.
- 25.02.2019 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: Sprawy bieżące.
- 25.02.2019r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat:. Omówienie uchwał na sesję.
- 25.02.2019r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Inwestycyjnej. Temat: Sprawy bieżące


Styczeń 2019


- dnia 14.01.2019 r. o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: zaopiniowanie uchwał na sesję.
- dnia 14.01.2019 r. o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: zaopiniowanie uchwały na sesję.
- dnia 14.01.2019 r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: dyskusja dotycząca zmiany diet dla Sołtysów.
- 21.01.2019 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: Zapoznanie się z planowanymi imprezami gminnymi na rok 2019.
- 21.01.2019 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, wniosków i petycji. Temat: Omówienie planu pracy na rok 2019.
- 21.01.2019 r. w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat: omówienie planu pracy na rok 2019.
- 25.01.2019 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i finansów. Temat: Omówienie planu pracy na rok 2019.
- 28.01.2019 r. o godz. 15.30  w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Inwestycyjnej oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: Omówienie inwestycji na rok 2019. Omówienie planu pracy Komisji.
-29.01.2019r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: Omówienie uchwał na sesję.
- 31.01.2019 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: Omówienie uchwał na sesje.


Grudzień 2018


- 3.12.2018 o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: omówienie projektu budżetu Gminy na 2019 rok.
- 4.12.2018r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: omówienie projektu budżetu Gminy na 2019 rok.
- 10.12.2018 o godz. 16:00 odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
- 10.12.2018 o godz. 16:40 odbyło się posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji.
- 11.12.2018r. o godz. 16:30 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetu i Finansów. Temat: sprawy bieżące.
- 18.12.2018r. w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat: ustalenie planu pracy Komisji na 2019 rok.
- 27 grudnia 2018r. o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: zaopiniowanie uchwał na sesję.
- 28 grudnia 2018 r. o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: zaopiniowanie uchwał na sesję.
- dnia 28 grudnia 2018 r. o godz. 15:40 w Urzędzie Gminy (sala RG2) odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: zaopiniowanie uchwały na sesję.


Listopad 2018  • 26.11.2018r. o godz. 15:30 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Temat: ukonstytuowanie się Komisji i sprawy bieżące.

  • 26.11.2018r. o godz. 16:30 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: ukonstytuowanie się Komisji i sprawy bieżące

  • 27.11.2018r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: ukonstytuowanie się Komisji.

  • 27.11.2018r. o godz. 16:30 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Inwestycyjnej. Temat: ukonstytuowanie się Komisji i sprawy bieżące.

  • 28.11.2018r. w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat: ukonstytuowanie się Komisji.

  • 28.11.2018r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: ukonstytuowanie się komisji oraz sprawy bieżące.

Tagi dla strony:

2018-11-21