Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Posiedzenia komisji Rady Gminy VIII kadencji

Informacje o posiedzeniach komisji Rady Gminy


Wrzesień 2020
- 14 września 2020 r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś  odbyło się posiedzenie wspólne Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: Omówienie uchwał na Sesję. 
- 21 września 2020 r. o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś odbędzie się łączone posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Temat: Omówienie uchwał na Sesję. Petycja w sprawie wykonania kanalizacji sanitarnej.
- 21 września 2020 r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: Omówienie uchwał na Sesję. Sprawy bieżące.
- 21 września 2020 r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś odbędzie się posiedzenie Komisji Inwestycyjnej. Temat: Omówienie uchwały na Sesję.


Sierpień 2020
- 17 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) w Urzędzie Gminy Wielka Wieś odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat: sprawy bieżące.
- 17 sierpnia 2020 r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Inwestycyjnej. Temat: omówienie inwestycji drogowych w wybranych sołectwach.
- 19 sierpnia 2020 r. (środa) o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: Gospodarka odpadami komunalnymi – ponoszone koszty, tonaż odpadów, funkcjonowanie PSZOK.   
- 24 sierpnia 2020 r. o godz. 15:30 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś  odbyło się posiedzenie wspólne Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: przygotowanie szkół oraz organizacja pracy placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021.
-24 sierpnia 2020 r. o godz. 15:00 odbyło się Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Temat: podsumowanie półrocza prac komisji.


Czerwiec 2020
- 4 czerwca 2020 r. o godz. 16.00 odbyło się zdalne posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: Stawy gminne. Dotacje dla OSP.
- 8 czerwca 2020 r. odbyło się zdalne posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat: Sprawy bieżące.
- 8 czerwca 2020 r. o godz. 15.30 odbyło się zdalne posiedzenie Komisji Inwestycyjnej. Temat: Omówienie uchwały na XXII Sesję Rady Gminy.
- 15 czerwca 2020 r. o godz. 16.00 odbyło się zdalne posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: Sprawy bieżące.
- 18 czerwca 2020 r. o godz. 16:00 odbyło się  posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, temat: zaopiniowanie uchwał na sesję.
- 22 czerwca 2020 r. o godz. 14:45 odbyło się w Urzędzie Gminy posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: Zaopiniowanie uchwały na sesję.


Maj 2020
- 4 maja 2020 r. o godz. 16.00 odbyło się zdalne posiedzenie komisji łączonych: Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji . Temat: Omówienie procesu otwierania żłobków i przedszkoli na terenie gminy. Omówienie pierwszych zakażeń Covid-19 na terenie gminy.
- 11 maja 2020 r. odbyło się zdalne posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat: Sprawy bieżące.
- 18 maja 2020 r. o godz. 16.30 odbyło się spotkanie w terenie Komisji Inwestycyjnej. Temat: Wizja w terenie w związku z pismem dotyczącym rozbudowy DK94 z drogą powiatową w formie ronda w Modlnicy.
- 25 maja 2020 r. o godz. 15.00 odbył się zdalne posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: Omówienie sprawozdania GOPS i GOKiS za rok 2019.
- 26 maja 2020 r. o godz. 15.00 odbyło się zdalne posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: Omówienie uchwał na XXI Sesję Rady Gminy.
- 27 maja 2020 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: Omówienie uchwał na sesję.
- 28 maja 2020 r. o godz. 14.30 odbyło się zdalne posiedzenie Komisji Inwestycyjnej. Temat: Omówienie uchwały na XXI Sesję


Kwiecień 2020
- 20 kwietnia 2020 r. o godz. 15.00 odbyło się zdalne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: Informacja Referatu Podatków i Opłat o wpływach z podatków do budżetu gminy. Sprawa podatków i opłat za wynajem dla firm działających na terenie Gminy Wielka Wieś. Sprawy bieżące. 
- 22 kwietnia 2020 r. o godz. 11.00 odbyło się  zdalne posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: Spotkanie z Komendantem Policji w Zielonkach. Sprawy bieżące. 
- 23 kwietnia 2020 r. o godz. 14.00 odbyło się zdalne posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych. Temat: Zdalne nauczanie w szkołach.
- 27 kwietnia 2020 r. o godz. 14.00 odbyło się zdalne posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: Rekrutacja do przedszkoli i klas zerowych na rok szkolny 2020-2021.
- 27 kwietnia 2020 r. o godz. 15.00 odbyło się zdalne posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: Omówienie uchwał na XX Sesję Rady Gminy.
- 27 kwietnia 2020 r. o godz. 16.00 odbyło się zdalne posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Temat: Omówienie petycji Koalicji Polska Wolna od 5G.
- 29 kwietnia 2020 r. o godz. 14.30 odbyło się zdalne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: Omówienie uchwał na sesję
- 29 kwietnia 2020 r. o godz. 15.00 odbyło się zdalne posiedzenie Komisji Inwestycyjnej. Temat: Budynek wielofunkcyjny w Wielkiej Wsi. Sprawa drogi ul. Kolberga w Tomaszowicach.
- 30 kwietnia 2020 r. o godz. 13.30 odbyło się zdalne posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: Omówienie uchwały na XX Sesję Rady Gminy.


Marzec 2020
- 3 marca 2020 o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: Przygotowanie oficjalnego stanowiska Rady Gminy Wielka Wieś w sprawie planów przebiegu szybkiej kolei w ramach CPK, dla którego trwają konsultacje społeczne z terminem do 10 marca 2020r.
- 16 marca 2020 r. w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat: Sprawy bieżące.
-18 marca 2020 r. w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: Sprawy bieżące.
- 30 marca 2020 r. odbyło się posiedzenie online Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: Sprawy bieżące.
- 30 marca 2020 r. odbyło się posiedzenie online Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: Sprawy bieżące.
- 30 marca 2020 r. odbyło się posiedzenie online Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Temat: Sprawy bieżące.

Luty 2020
- 10 lutego 2020 r. o godz. 15.00 w miejscowości Giebułtów (rozpoczęcie przy budynku wielofunkcyjnym, odbyło się spotkanie w terenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: Wizja w terenie na podstawie wniosku z dnia 16.01.2020r.
- 10 lutego 2020 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Statutowej. Temat: Statut Młodzieżowej Rady Gminy.
- 10 lutego 2020 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Temat: Rozpatrzenie petycji Pani R.S.
- 11 lutego 2020 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie komisji łączonych: Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Inwestycyjnej. Temat: Rozbudowa szkoły w Modlnicy.
- 17 lutego 2020 r. w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat: Sprawy bieżące.
- 24 lutego 2020 r. o godz. 16.45 w Urzędzie Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: Omówienie uchwał na sesję.
- 24 lutego 2020 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: Omówienie uchwał na sesję.
- 26 lutego 2020 o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: Zagrożenia związane z rozbudową DK94.
- 27 lutego 2020 o godz. 15.15 w Urzędzie Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowej. Temat: Zakończenie prac nad Statutem Młodzieżowej Rady Gminy.


Styczeń 2020
- 13 stycznia 2020 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: Omówienie planu pracy na 2020 rok.
- 13 stycznia 2020 r. w Urzędzie Gminy o godz. 16.00 odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: Omówienie planu pracy na 2020 rok
- 20 stycznia 2020 r. o godz. 14.30 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: Omówienie planu pracy na 2020 rok. Omówienie uchwały na XVI Sesję Rady Gminy.
- 20 stycznia 2020 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: Omówienie planu pracy na 2020 rok.
- 20 stycznia 2020 r. w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat: Omówienie planu pracy na 2020 rok.
- 20 stycznia 2020 r. w Urzędzie Gminy o godz. 17.30 odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Temat: Omówienie planu pracy na 2020 rok.
- 23 stycznia 2020 r. w Urzędzie Gminy o godz. 14.15 odbyło się posiedzenie Komisji Inwestycyjnej. Temat: Omówienie planu pracy na 2020 rok.
- 30 stycznia 2020 r. o godz. 16.45 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Statutowej. Temat: Ukonstytuowanie się Komisji.


Grudzień 2019
- 2 grudnia 2019 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych. Temat: Omówienie projektu budżetu gminy na rok 2020.
- 2 grudnia 2019 r. o godz. 16.15 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Sportu.
Temat: Wybór Przewodniczącego Komisji.
- 2 grudnia 2019 r. o godz. 16.30 w Urzędzie Gminy odbyło się łączone posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Inwestycyjnej. Temat: Omówienie projektu budżetu gminy na rok 2020.
- 9 grudnia 2019 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych. Temat: Omówienie projektu budżetu gminy na rok 2020 – dalszy ciąg.
- 9 grudnia 2019 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie łączone Komisji: Budżetu i Finansów, Komisji Inwestycyjnej oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: Debata nad projektem budżetu gminy na rok 2020
- 16 grudnia 2019 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy odbyło posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: Omówienie projektu budżetu gminy na rok 2020.
- 30 grudnia 2019 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy odbyło posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Sprawa Socjalnych. Temat: Sprawy bieżące.
- 30 grudnia 2019 r. o godz. 14.40 w Urzędzie Gminy odbyło posiedzenie łączone Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Temat: Podsumowanie roku pracy komisji.
- 30 grudnia 2019 r. o godz. 14.30 w Urzędzie Gminy odbyło posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: Omówienie uchwał na Sesję.
- 30 grudnia 2019 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy odbyło posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: Omówienie uchwał na Sesję.


Listopad 2019
- 8  listopada 2019 r. od godz. 8.00 odbyło się spotkanie w terenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: Zapoznanie się z potrzebami Szkół i Przedszkola związanymi z zajmowanymi obiektami, zgodnie z kolejnością: Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Bęble, Przedszkole Samorządowe w Czajowicach, Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Białym Kościele.
- 13  listopada 2019 r. o godz. 16:00  w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: Spotkanie w sprawie ustalenia wysokości podatków w Gminie Wielka Wieś.
- 13  listopada 2019 r. od godz. 9.00 odbyło się spotkanie w terenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: Zapoznanie się z potrzebami Szkół i Przedszkola związanymi z zajmowanymi obiektami zgodnie z kolejnością: Szkoła Podstawowa im. ks. S. Konarskiego w Wielkiej Wsi, Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Modlnicy, Szkoła Filialna w Modlniczce.
- 18  listopada 2019 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: Spotkanie z przedstawicielami klubów sportowych działających na terenie Gminy Wielka Wieś. Sprawy bieżące.
- 25 listopada 2019 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: Omówienie uchwał na XIII Sesje Rady Gminy. Sprawy bieżące.
- 25 listopada 2019 r. o godz. 15.50 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Statutowej. Temat: Zakończenie prac związanych z Młodzieżową Radą Gminy. Zakończenie prac Komisji Statutowej. 
- 25 listopada 2019 r. o godz. 16.45 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Temat: Zapoznanie się z petycją z dnia 15 listopada 2019r.
- 25 listopada 2019 r. o godz. 16.45 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: Omówienie uchwał na XIII Sesję Rady Gminy.
- 25 listopada 2019 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: Omówienie uchwały na XIII Sesję Rady Gminy.
- 25 listopada 2019 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjna. Temat: Sprawy bieżące.
- 25 listopada 2019 r. o godz. 17.30 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: Omówienie uchwał na XIII Sesję Rady Gminy.
- 27 listopada 2019 r. o godz. 15.30 w Będkowicach odbyło się spotkanie Komisji Inwestycyjnej. Temat: Omówienie zadania: budowa kanalizacji w Będkowicach.


Październik 2019
- 14 października  2019 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Statutowej. Temat: Sprawy bieżące.
- 21  października  2019 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: Sprawy bieżące.
- 21 października 2019 r. w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat: Sprawy bieżące.
- 21 października 2019r. o godzinie 17.00 w Urzędzie Gminy Wielka odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: Omówienie uchwał na XII Sesję Rady Gminy.
- 23 października 2019r. o godzinie 15.30 w Urzędzie Gminy Wielka odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: Działalność biblioteki gminnej. Omówienie uchwały na sesję.
- 23 października 2019r. o godzinie 16.30 w Urzędzie Gminy Wielka odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Temat: Sprawy bieżące.
- 24  października  2019 r. o godz. 16:00  w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: Sprawy bieżące.
- 28  października  2019 r. o godz. 15:15  w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Inwestycyjnej. Temat: Wniosek w sprawie utworzenia nowego przystanku przy DK94.


Wrzesień 2019
- 4 września 2019 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: Omówienie sprawozdania Gminy Wielka Wieś z wykonania budżetu za I półrocze 2019r.
- 9 września 2019 r. o godz. 16.30 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie komisji łączonej: Komisji Inwestycyjnej oraz Komisji Rewizyjnej. Temat: Uaktualnienie sytuacji w budynku wielofunkcyjnym w Wielkiej Wsi.
- 16 września 2019 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa  Temat: Współpraca z Ukrainą. Sprawy bieżące. 
- 16 września 2019 r. o godz. 16.30 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Statutowej. Temat: Sprawy bieżące. |
- 16 września 2019 r. o godz. 16.30 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: Zaopiniowanie uchwały na sesję.  
- 16 września 2019 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Temat: Sprawy bieżące.  
- 23 września 2019 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie komisji łączonych: Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: Zaopiniowanie uchwał na sesję. Sprawy bieżące.


Sierpień 2019
- 5 sierpnia 2019 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Statutowej. Temat: Omówienie spraw bieżących.
- 12 sierpnia 2019 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: Omówienie spraw bieżących.
- 12 sierpnia 2019 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie komisji łączonych: Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: Sprawa wsparcia finansowego klubu sportowego Jutrzenka Giebułtów.
- 12 sierpnia 2019 r. o godz. 16.30 w Urzędzie Gminy nie odbyło się posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: Podsumowanie Dni Gminy. - posiedzenie odwołane
-
19.08.219r. o godzinie 15:30 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś (sala konferencyjna ) odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.W temacie: zaopiniowanie uchwał na najbliższą sesję.
-
26.08.219r. o godzinie 16:15 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś (sala konferencyjna ) odbędzie się łączne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. W temacie: sprawozdanie GOKiS
- 26 sierpnia 2019 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Temat: Sprawy bieżące.
- 29 sierpnia 2019 r. o godz. 14.30 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: Zaopiniowanie uchwał na Sesję.
- 30 sierpnia 2019 r. o godz. 14.00 na terenie budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi przy ul. Krakowskiej, odbyło się spotkanie Komisji Inwestycyjnej. Temat: Aktualna sytuacja w budynku wielofunkcyjnym w Wielkiej Wsi.


Lipiec 2019
- 5 lipca 2019 r. o godz. 10.00 odbyło się spotkanie w terenie komisji łączonych: Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Inwestycyjnej. Temat: Zapoznanie się z aktualną sytuacją poprzedniej siedziby Urzędu Gminy przy ul. Wesołej 48 w Wielkiej Wsi.
- 22 lipca 2019 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Statutowej. Temat: Omówienie spraw bieżących.
- 22 lipca 2019 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: Omówienie spraw bieżących.
- 22 lipca 2019 r. w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat: Sprawy bieżące.
- 22 lipca 2019 r. o godz. 17.15 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: Sprawy bieżące. Omówienie sytuacji w budynku przy ul. Wesołej 48 w Wielkiej Wsi.
- 22 lipca 2019 r. o godz. 16.45 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Temat: Sprawy bieżące
-22 lipca 2019 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: Sprawy bieżące. 


Czerwiec 2019
- 3 czerwca 2019 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat:  Nawiązanie współpracy partnerskiej z Gminą z Ukrainy.
- 10 czerwca 2019 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy odbyło łączone posiedzenie Komisji Inwestycyjnej oraz Komisji Budżetu i Finansów. Temat: Spotkanie z przedstawicielami Firmy SUEZ w sprawie dalszej realizacji umowy wywozu odpadów komunalnych.
- 17 czerwca 2019 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy odbyło posiedzenie Komisji Kultury, Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych. Temat: Omówienie pisma z Fundacji „Mój Sen” oraz uchwał na sesję.
- 17 czerwca 2019 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy odbyło posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: Omówienie pisma z Fundacji „Mój Sen” oraz uchwał na sesję.
- 17 czerwca 2019 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Temat: Sprawy bieżące.
- 21 czerwca 2019 r. o godz. 14.30 w Urzędzie Gminy odbyło posiedzenie komisji łączonych Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: Omówienie uchwał na sesję.
- 24 czerwca 2019 r. w Urzędzie Gminy odbyło posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat: Omówienie uchwał na sesję.
- 24 czerwca 2019 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: Omówienie uchwał na sesję.
- 27 czerwca 2019 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Statutowej. Temat:  Omawianie Statutu Gminy – dalszy ciąg prac.


Maj 2019
- 13 maja 2019 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Statutowej. Temat: Zmiany w statucie sołeckim – dalszy ciąg prac.
- 20 maja 2019 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: Prawne aspekty związane ze szkodami wyrządzanymi przez dzikie zwierzęta. Sprawy bieżące.
- 20 maja 2019 r. o godz. 14.45 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: Zaopiniowanie uchwal na sesję.
- 20 maja 2019 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Temat: Sprawy bieżące.
- 20 maja 2019 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy odbyło posiedzenie łączone Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: Omówienie planów działalności Spółdzielni Socjalnej APACZE w budynku gminnym przy ul. Wesołej w Szycach. Sprawy bieżące.
- 20 maja 2019 r. o godz. 18.00 w Urzędzie Gminy odbyło posiedzenie łączone Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: Omówienie udzielenia dotacji dla OSP Giebułtów.
- 23 maja 2019 r. w Urzędzie Gminy odbyło posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat: Sprawy bieżące.
- 27 maja 2019 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy odbyło posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: Zaopiniowanie uchwał na Sesję.
- 30 maja 2019 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Inwestycyjnej. Temat: Sprawy bieżące.

Kwiecień 2019
- 24 kwietnia 2019 r. o godz. 15.00 w miejscowości Modlniczka odbyło się spotkanie wyjazdowe Komisji Inwestycyjnej. Temat: Zapoznanie się z inwestycja gminną w miejscowości Modlniczka.
- 18 kwietnia 2019 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: Omówienie sprawozdania Policji za rok 2018. Sprawy bieżące.
- 18 kwietnia 2019 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: Omówienie sytuacji w szkołach i przedszkolach gminnych w związku ze strajkiem nauczycieli. Sprawy bieżące.
- 15 kwietnia 2019 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy odbyło się kolejne posiedzenie Komisji łączonych: Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu i Finansów. Temat: Omówienie sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wielka Wieś. Sprawy bieżące.
- 15 kwietnia 2019 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Statutowej. Temat: Omówienie statutu sołeckiego.
- 15 kwietnia 2019 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: Sprawy bieżące.
- 15 kwietnia 2019 r. o godz. 17.30 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Temat: Sprawy bieżące.
- 8 kwietnia 2019 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji łączonych: Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu i Finansów. Temat: Omówienie sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wielka Wieś. Sprawy bieżące.

Marzec 2019
- 27.03.2019r. o odbędzie się spotkanie Komisji Rewizyjnej. Temat: Sprawy bieżące.
- 27.03.2019r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Inwestycyjnej. Temat: Drogi i oświetlenie w Gminie.
- 26.03.2019r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: Omówienie stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego Gminy.
- 22.03.2019r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: Omówienie sprawozdań GOPS.
- 22.03.2019r. o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Temat: Sprawy bieżące.
- 25.03.2019r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowej. Temat: Omówienie statutu Sołectw.
- 18.03.2019r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat:. Omówienie uchwał na sesję.
- 18.03.2019r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Tema:. Omówienie uchwał na sesję.
- 04.03.2019r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Statutowej. Temat: Sprawy bieżące


Luty 2019
- 04.02.2019r. o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Statutowej. Temat: Ukonstytuowanie się Komisji. 
- 07.02.2019r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Statutowej wraz z przedstawicielami Młodzieżowej Rady Gminy. Temat: Spotkanie w sprawie statutu.
- 18.02.2019r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: Sprawy bieżące.
- 19.02.2019r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Temat: Sprawy bieżące.
- 19.02.2019r. o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: Sprawy bieżące.
- 25.02.2019 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: Sprawy bieżące.
- 25.02.2019r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat:. Omówienie uchwał na sesję.
- 25.02.2019r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Inwestycyjnej. Temat: Sprawy bieżące


Styczeń 2019
- dnia 14.01.2019 r. o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: zaopiniowanie uchwał na sesję.
- dnia 14.01.2019 r. o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: zaopiniowanie uchwały na sesję.
- dnia 14.01.2019 r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: dyskusja dotycząca zmiany diet dla Sołtysów.
- 21.01.2019 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: Zapoznanie się z planowanymi imprezami gminnymi na rok 2019.
- 21.01.2019 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, wniosków i petycji. Temat: Omówienie planu pracy na rok 2019.
- 21.01.2019 r. w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat: omówienie planu pracy na rok 2019.
- 25.01.2019 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i finansów. Temat: Omówienie planu pracy na rok 2019.
- 28.01.2019 r. o godz. 15.30  w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Inwestycyjnej oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: Omówienie inwestycji na rok 2019. Omówienie planu pracy Komisji.
-29.01.2019r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: Omówienie uchwał na sesję.
- 31.01.2019 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: Omówienie uchwał na sesje.


Grudzień 2018


- 3.12.2018 o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: omówienie projektu budżetu Gminy na 2019 rok.
- 4.12.2018r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: omówienie projektu budżetu Gminy na 2019 rok.
- 10.12.2018 o godz. 16:00 odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
- 10.12.2018 o godz. 16:40 odbyło się posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji.
- 11.12.2018r. o godz. 16:30 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetu i Finansów. Temat: sprawy bieżące.
- 18.12.2018r. w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat: ustalenie planu pracy Komisji na 2019 rok.
- 27 grudnia 2018r. o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: zaopiniowanie uchwał na sesję.
- 28 grudnia 2018 r. o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: zaopiniowanie uchwał na sesję.
- dnia 28 grudnia 2018 r. o godz. 15:40 w Urzędzie Gminy (sala RG2) odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: zaopiniowanie uchwały na sesję.


Listopad 2018
- 26.11.2018r. o godz. 15:30 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Temat: ukonstytuowanie się Komisji i sprawy bieżące.


- 26.11.2018r. o godz. 16:30 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: ukonstytuowanie się Komisji i sprawy bieżące.


- 27.11.2018r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: ukonstytuowanie się Komisji.


- 27.11.2018r. o godz. 16:30 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Inwestycyjnej. Temat: ukonstytuowanie się Komisji i sprawy bieżące.


- 28.11.2018r. w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat: ukonstytuowanie się Komisji.


- 28.11.2018r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: ukonstytuowanie się komisji oraz sprawy bieżące.

Tagi dla strony:

2018-11-21