Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Posiedzenia komisji Rady Gminy VIII kadencji

Informacje o posiedzeniach komisji Rady Gminy


Październik 2019
- 14 października  2019 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowej. Temat: Sprawy bieżące.
- 21  października  2019 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: Sprawy bieżące.

Wrzesień 2019
- 4 września 2019 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: Omówienie sprawozdania Gminy Wielka Wieś z wykonania budżetu za I półrocze 2019r.
- 9 września 2019 r. o godz. 16.30 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie komisji łączonej: Komisji Inwestycyjnej oraz Komisji Rewizyjnej. Temat: Uaktualnienie sytuacji w budynku wielofunkcyjnym w Wielkiej Wsi.
- 16 września 2019 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa  Temat: Współpraca z Ukrainą. Sprawy bieżące. 
- 16 września 2019 r. o godz. 16.30 w Urzędzie Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowej. Temat: Sprawy bieżące. |
- 16 września 2019 r. o godz. 16.30 w Urzędzie Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: Zaopiniowanie uchwały na sesję.  
- 16 września 2019 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Temat: Sprawy bieżące.  
- 23 września 2019 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy odbędzie się posiedzenie komisji łączonych: Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: Zaopiniowanie uchwał na sesję. Sprawy bieżące.


Sierpień 2019
- 5 sierpnia 2019 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Statutowej. Temat: Omówienie spraw bieżących.
- 12 sierpnia 2019 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: Omówienie spraw bieżących.
- 12 sierpnia 2019 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie komisji łączonych: Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: Sprawa wsparcia finansowego klubu sportowego Jutrzenka Giebułtów.
- 12 sierpnia 2019 r. o godz. 16.30 w Urzędzie Gminy nie odbyło się posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: Podsumowanie Dni Gminy. - posiedzenie odwołane
-
19.08.219r. o godzinie 15:30 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś (sala konferencyjna ) odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.W temacie: zaopiniowanie uchwał na najbliższą sesję.
-
26.08.219r. o godzinie 16:15 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś (sala konferencyjna ) odbędzie się łączne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. W temacie: sprawozdanie GOKiS
- 26 sierpnia 2019 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Temat: Sprawy bieżące.
- 29 sierpnia 2019 r. o godz. 14.30 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: Zaopiniowanie uchwał na Sesję.
- 30 sierpnia 2019 r. o godz. 14.00 na terenie budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi przy ul. Krakowskiej, odbyło się spotkanie Komisji Inwestycyjnej. Temat: Aktualna sytuacja w budynku wielofunkcyjnym w Wielkiej Wsi.


Lipiec 2019
- 5 lipca 2019 r. o godz. 10.00 odbyło się spotkanie w terenie komisji łączonych: Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Inwestycyjnej. Temat: Zapoznanie się z aktualną sytuacją poprzedniej siedziby Urzędu Gminy przy ul. Wesołej 48 w Wielkiej Wsi.
- 22 lipca 2019 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Statutowej. Temat: Omówienie spraw bieżących.
- 22 lipca 2019 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: Omówienie spraw bieżących.
- 22 lipca 2019 r. w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat: Sprawy bieżące.
- 22 lipca 2019 r. o godz. 17.15 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: Sprawy bieżące. Omówienie sytuacji w budynku przy ul. Wesołej 48 w Wielkiej Wsi.
- 22 lipca 2019 r. o godz. 16.45 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Temat: Sprawy bieżące
-22 lipca 2019 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: Sprawy bieżące. 


Czerwiec 2019
- 3 czerwca 2019 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat:  Nawiązanie współpracy partnerskiej z Gminą z Ukrainy.
- 10 czerwca 2019 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy odbyło łączone posiedzenie Komisji Inwestycyjnej oraz Komisji Budżetu i Finansów. Temat: Spotkanie z przedstawicielami Firmy SUEZ w sprawie dalszej realizacji umowy wywozu odpadów komunalnych.
- 17 czerwca 2019 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy odbyło posiedzenie Komisji Kultury, Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych. Temat: Omówienie pisma z Fundacji „Mój Sen” oraz uchwał na sesję.
- 17 czerwca 2019 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy odbyło posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: Omówienie pisma z Fundacji „Mój Sen” oraz uchwał na sesję.
- 17 czerwca 2019 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Temat: Sprawy bieżące.
- 21 czerwca 2019 r. o godz. 14.30 w Urzędzie Gminy odbyło posiedzenie komisji łączonych Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: Omówienie uchwał na sesję.
- 24 czerwca 2019 r. w Urzędzie Gminy odbyło posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat: Omówienie uchwał na sesję.
- 24 czerwca 2019 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: Omówienie uchwał na sesję.
- 27 czerwca 2019 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Statutowej. Temat:  Omawianie Statutu Gminy – dalszy ciąg prac.


Maj 2019
- 13 maja 2019 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Statutowej. Temat: Zmiany w statucie sołeckim – dalszy ciąg prac.
- 20 maja 2019 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: Prawne aspekty związane ze szkodami wyrządzanymi przez dzikie zwierzęta. Sprawy bieżące.
- 20 maja 2019 r. o godz. 14.45 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: Zaopiniowanie uchwal na sesję.
- 20 maja 2019 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Temat: Sprawy bieżące.
- 20 maja 2019 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy odbyło posiedzenie łączone Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: Omówienie planów działalności Spółdzielni Socjalnej APACZE w budynku gminnym przy ul. Wesołej w Szycach. Sprawy bieżące.
- 20 maja 2019 r. o godz. 18.00 w Urzędzie Gminy odbyło posiedzenie łączone Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: Omówienie udzielenia dotacji dla OSP Giebułtów.
- 23 maja 2019 r. w Urzędzie Gminy odbyło posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat: Sprawy bieżące.
- 27 maja 2019 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy odbyło posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: Zaopiniowanie uchwał na Sesję.
- 30 maja 2019 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Inwestycyjnej. Temat: Sprawy bieżące.

Kwiecień 2019
- 24 kwietnia 2019 r. o godz. 15.00 w miejscowości Modlniczka odbyło się spotkanie wyjazdowe Komisji Inwestycyjnej. Temat: Zapoznanie się z inwestycja gminną w miejscowości Modlniczka.
- 18 kwietnia 2019 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: Omówienie sprawozdania Policji za rok 2018. Sprawy bieżące.
- 18 kwietnia 2019 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: Omówienie sytuacji w szkołach i przedszkolach gminnych w związku ze strajkiem nauczycieli. Sprawy bieżące.
- 15 kwietnia 2019 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy odbyło się kolejne posiedzenie Komisji łączonych: Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu i Finansów. Temat: Omówienie sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wielka Wieś. Sprawy bieżące.
- 15 kwietnia 2019 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Statutowej. Temat: Omówienie statutu sołeckiego.
- 15 kwietnia 2019 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: Sprawy bieżące.
- 15 kwietnia 2019 r. o godz. 17.30 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Temat: Sprawy bieżące.
- 8 kwietnia 2019 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji łączonych: Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu i Finansów. Temat: Omówienie sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wielka Wieś. Sprawy bieżące.

Marzec 2019
- 27.03.2019r. o odbędzie się spotkanie Komisji Rewizyjnej. Temat: Sprawy bieżące.
- 27.03.2019r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Inwestycyjnej. Temat: Drogi i oświetlenie w Gminie.
- 26.03.2019r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: Omówienie stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego Gminy.
- 22.03.2019r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: Omówienie sprawozdań GOPS.
- 22.03.2019r. o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Temat: Sprawy bieżące.
- 25.03.2019r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowej. Temat: Omówienie statutu Sołectw.
- 18.03.2019r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat:. Omówienie uchwał na sesję.
- 18.03.2019r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Tema:. Omówienie uchwał na sesję.
- 04.03.2019r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Statutowej. Temat: Sprawy bieżące


Luty 2019
- 04.02.2019r. o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Statutowej. Temat: Ukonstytuowanie się Komisji. 
- 07.02.2019r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Statutowej wraz z przedstawicielami Młodzieżowej Rady Gminy. Temat: Spotkanie w sprawie statutu.
- 18.02.2019r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: Sprawy bieżące.
- 19.02.2019r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Temat: Sprawy bieżące.
- 19.02.2019r. o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: Sprawy bieżące.
- 25.02.2019 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: Sprawy bieżące.
- 25.02.2019r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat:. Omówienie uchwał na sesję.
- 25.02.2019r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Inwestycyjnej. Temat: Sprawy bieżące


Styczeń 2019
- dnia 14.01.2019 r. o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: zaopiniowanie uchwał na sesję.
- dnia 14.01.2019 r. o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: zaopiniowanie uchwały na sesję.
- dnia 14.01.2019 r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: dyskusja dotycząca zmiany diet dla Sołtysów.
- 21.01.2019 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: Zapoznanie się z planowanymi imprezami gminnymi na rok 2019.
- 21.01.2019 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, wniosków i petycji. Temat: Omówienie planu pracy na rok 2019.
- 21.01.2019 r. w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat: omówienie planu pracy na rok 2019.
- 25.01.2019 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i finansów. Temat: Omówienie planu pracy na rok 2019.
- 28.01.2019 r. o godz. 15.30  w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Inwestycyjnej oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: Omówienie inwestycji na rok 2019. Omówienie planu pracy Komisji.
-29.01.2019r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: Omówienie uchwał na sesję.
- 31.01.2019 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: Omówienie uchwał na sesje.


Grudzień 2018


- 3.12.2018 o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: omówienie projektu budżetu Gminy na 2019 rok.
- 4.12.2018r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: omówienie projektu budżetu Gminy na 2019 rok.
- 10.12.2018 o godz. 16:00 odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
- 10.12.2018 o godz. 16:40 odbyło się posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji.
- 11.12.2018r. o godz. 16:30 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetu i Finansów. Temat: sprawy bieżące.
- 18.12.2018r. w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat: ustalenie planu pracy Komisji na 2019 rok.
- 27 grudnia 2018r. o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: zaopiniowanie uchwał na sesję.
- 28 grudnia 2018 r. o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: zaopiniowanie uchwał na sesję.
- dnia 28 grudnia 2018 r. o godz. 15:40 w Urzędzie Gminy (sala RG2) odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: zaopiniowanie uchwały na sesję.


Listopad 2018
- 26.11.2018r. o godz. 15:30 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Temat: ukonstytuowanie się Komisji i sprawy bieżące.


- 26.11.2018r. o godz. 16:30 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: ukonstytuowanie się Komisji i sprawy bieżące.


- 27.11.2018r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: ukonstytuowanie się Komisji.


- 27.11.2018r. o godz. 16:30 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Inwestycyjnej. Temat: ukonstytuowanie się Komisji i sprawy bieżące.


- 28.11.2018r. w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat: ukonstytuowanie się Komisji.


- 28.11.2018r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: ukonstytuowanie się komisji oraz sprawy bieżące.

Tagi dla strony:

2018-11-21