Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Relacja z IV sesji II kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Wielka Wieś

15 stycznia 2015 r. w świetlicy młodzieżowej ,,Pozytywka’’ w Białym Kościele odbyła się IV sesja II kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Wielka Wieś. Całość otworzył zastępca Przewodniczącej Rady - Karol Piwowar, który powitał wszystkich radnych oraz przybyłych gości: Zastępcę Wójta gminy - Krzysztofa Wołosa, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkiej Wsi Joannę Patej, która oficjalnie objęła funkcję opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy, koordynatorów szkolnych oraz młodzież z poszczególnych szkół. Podczas sesji między innymi został poruszony temat przeprowadzonej kampanii sprawiedliwego handlu oraz warsztatów w Kętach i Obrazowie.

Spotkanie zostało przeprowadzone według porządku obrad:
1. Otwarcie IV sesji Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Wsi
2. Stwierdzenie kworum
3. Odczytanie, ustalenie i przyjęcie porządku obrad IV sesji Młodzieżowej Rady Gminy
4. Omówienie warsztatów w Kętach i Bałtowie
5. Podsumowanie pracy Rady w 2015 roku
6. Kampania sprawiedliwego handlu
7. Wolne wnioski
8. Zakończenie obrad IV sesji Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Wsi.

Sekretarz Młodzieżowej Rady Gminy
Natalia Sobocińska

2016-01-18