Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

VIII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że w dniu 31 sierpnia 2015 r. /poniedziałek/ o godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej w Giebułtowie odbędzie się VIII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś


Proponowany porządek obrad sesji przewiduje:

1)    Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.  
2)    Zatwierdzenie protokołów z dnia 28 maja 2015r. oraz 29 czerwca 2015r.
3)    Podjęcie uchwały w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Modlniczce w Wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.
4)    Podjęcie uchwał w sprawie: pozbawienia kategorii drogi gminnej odcinka drogi, który został zaliczony do kategorii drogi gminnej na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych – w brzmieniu obowiązującym do dnia 8 lipca 2015r.
5)    Podjęcie uchwały w sprawie: bezprzetargowego wydzierżawiania części nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości.
6)    Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z gminami Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Słomniki, Wielka Wieś porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia i udzielenia zamówienia na dostawę energii elektrycznej w latach 2016-2017.
7)    Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bęble.
8)    Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2015.
9)    Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy  Wielka Wieś na lata 2015-2025.
10)     Informacja Wójta Gminy Wielka Wieś, wolne wnioski i sprawy bieżące.

Zapraszamy!

Tagi dla strony:

2015-08-24