Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Relacja z XIV Sesji Rady Gminy

XIV Sesja Rady Gminy Wielka Wieś, po raz pierwszy Radni spotkali się w nowej sali obrad w Centrum Administracyjnym w Szycach. To o tyle ważne, że do tej pory Radni spotykali się na sesjach wyjazdowych w budynkach komunalnych na terenie całej gminy, gdyż w starym budynku Urzędu nie było takiej sali.


Radni omawiali sprawozdanie roczne z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i z zakresu działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Podejmowali uchwały związane m.in. z powołaniem Komisji Statutowej, zmianami w Statutach Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Urzędu Gminy, ogłoszeniem „VIII Konkursu Fotograficznego Piękno Gminy Wielka Wieś w obiektywie”, korektami w planie zagospodarowania przestrzennego, programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy, nabyciem nieruchomości, współdziałaniem Gminy Wielka Wieś z Gminą Zabierzów w celu wykonania zadania publicznego, polegającego na zapewnieniu lokalu socjalnego dla osób uprawnionych czy też drobnymi korektami w budżecie.

Wszystkie podjęte przez Radnych uchwały można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej [http://bip.malopolska.pl/gwielkawies/Article/id,288748.html].

Tagi dla strony:

2016-04-25