Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Zapowiedź XV Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś
informuje, że w dniu 31 maja 2016 r. /wtorek/ o godz. 15.00
w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1
odbędzie się XV Sesja Rady Gminy Wielka Wieś


Proponowany porządek obrad sesji przewiduje:

1) Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2) Zatwierdzenie protokołów z dnia: 10 marca 2016r. oraz 21 kwietnia 2016r.
3) Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkiej Wsi.
4) Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XL/445/2014 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Wielka Wieś.
5) Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej stanowiącej gminny zasób nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
6) Podjęcie uchwały w sprawie: w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Giebułtowie.
7) Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2016.
8) Informacja Wójta Gminy Wielka Wieś, Przewodniczącego Rady, wolne wnioski i sprawy bieżące.

Zaproszenie

Tagi dla strony:

2016-05-25