Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Zaproszenie na VI sesję Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że w dniu 28 maja 2015 r. /czwartek/ o godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej w Giebułtowie odbędzie się VI Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.

Proponowany porządek obrad sesji przewiduje:

1)    Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.  
2)    Zatwierdzenie protokołu z dnia 10 marca 2015r.
3)    Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
4)    Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia „VII Konkursu Fotograficznego Piękno Gminy Wielka Wieś w obiektywie”.
5)    Podjęcie uchwał w sprawie: ustanowienia programu osłonowego w zakresie wsparcia finansowego dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ „Pierwszy Dzwonek w gminie Wielka Wieś” na rok 2015.
6)    Podjęcie uchwały w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z ustaleniem wysokości stawki tej opłaty.
7)    Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi Fundacji Instytutu Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka na bezczynność Wójta Gminy Wielka Wieś.
8)    Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2015.
9)    Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielka Wieś na lata 2015-2025.
10)    Informacja Wójta Gminy Wielka Wieś, wolne wnioski i sprawy bieżące.

Serdecznie zapraszamy.

Tagi dla strony:

2015-05-21