Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Zaproszenie na XI sesję Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że w dniu 29 grudnia 2015 r. /wtorek/ o godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej w Giebułtowie odbędzie się XI Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

Proponowany porządek obrad sesji przewiduje:

1)    Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.  
2)    Przyjęcie protokołów: z dnia 13 października oraz 30 listopada 2015r.  
3)    Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia Gminy Wielka Wieś – do realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.
4)    Podjęcie uchwał w sprawie: odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Wielka Wieś od osób fizycznych z przeznaczeniem na cele publiczne.
5)    Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie lokalu gminnego stanowiącego gminny zasób nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
6)    Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 965/104 obr. Modlniczka.
7)    Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2015.
8)    Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielka Wieś na lata 2015-2025.
9)    Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielka Wieś na lata 2016 -2025.
10)    Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2016.
11)    Informacja Wójta Gminy Wielka Wieś, wolne wnioski i sprawy bieżące.

Serdecznie zapraszamy!

Tagi dla strony:

2015-12-22