Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Zaproszenie na XIII sesję Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że w dniu 10 marca 2016 r. /czwartek/ o godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej w Modlnicy odbędzie się XIII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

Proponowany porządek obrad sesji przewiduje:

1)    Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.  
2)    Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020 „Zatrzymać przemoc”
3)    Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi.
4)    Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wielka Wieś”.
5)    Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
6)    Podjęcie uchwały w sprawie: nieodpłatnego nabycia gruntów od osób fizycznych z przeznaczeniem na cele publiczne.
7)    Podjęcie uchwały w sprawie: likwidacji Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Wielkiej Wsi.
8)    Podjęcie uchwały w sprawie: organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wielka Wieś.
9)    Podjęci uchwały w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bęble.
10)    Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia dotacji celowej na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
11)    Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2016.
12)    Informacja Wójta Gminy Wielka Wieś, Przewodniczącego Rady, wolne wnioski            i sprawy bieżące.

Serdecznie zapraszamy!

Tagi dla strony:

2016-03-03