Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Zaproszenie na XIX sesję Rady Gminy

Zaproszenie na XIX sesję Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że w dniu 20 października 2016 r. /czwartek/ o 15.00
w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1 odbędzie się XIX Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.

Proponowany porządek obrad sesji przewiduje:
1)    Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2)    Zatwierdzenie protokołu z dnia 25 sierpnia 2016 roku.
3)    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Wielka Wieś.
4)    Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Wielka Wieś.
5)    Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji planu aglomeracji Kraków.
6)    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2016.
7)    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielka Wieś na lata 2016-2025.
8)    Informacja Wójta Gminy Wielka Wieś, Przewodniczącego Rady, wolne wnioski i sprawy bieżące.

Tagi dla strony:

2016-10-13