Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Zaproszenie na XVIII Sesję Rady Gminy

Zaproszenie na XVIII Sesję Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że w dniu 27 września 2016 r. /wtorek/ o godz. 15.00
w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1, odbędzie się XVIII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.

Proponowany porządek obrad sesji przewiduje:
1)    Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2)    Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich i ich wyposażenia w miejscowościach: Bębło, Czajowice, Giebułtów, Modlnica, Tomaszowice, Szyce, Biały Kościół.
3)    Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z GDDKiA w Krakowie dotyczącego przekazania Gminie Wielka Wieś zadania w zakresie ograniczonego zarządzania Drogą krajową nr 94 w granicach pasa drogowego w miejscowości Czajowice, Biały Kościół, Wielka Wieś, Szyce oraz Modlnica.
4)    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2016.
5)    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielka Wieś na lata 2016-2025.
6)    Informacja Wójta Gminy Wielka Wieś, Przewodniczącego Rady, wolne wnioski i sprawy bieżące.

Tagi dla strony:

2016-09-21