Przyjmowanie stron:
Poniedziałek: 7.30-17.00
Wtorek - Czwartek: 7.30-15.30
Piątek: 7.30-14.00

skarbnik@wielka-wies.pl
pok. 107, 
tel. 12 419 17 02 wew. *107

Skarbnik
udostępnij:

Data publikacji strony internetowej: