Informacje Urzędu Gminy

Upływa termin ważności dowodów osobistych

Wójt Gminy Wielka Wieś przypomina o upływie terminu ważności dowodów osobistych, wymienianych w 2012 roku z powodu wprowadzenia ulic w miejscowości Wierzchowie.  

Zobacz więcej »
2022-05-13
Komunikat maj 2022

Informacja Wójta Gminy dla przedsiębiorców prowadzących detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych.

Zobacz więcej »
2022-05-12
Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora przedszkola

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Czajowicach.

Zobacz więcej »
2022-05-10
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 98

WB-I.6331.3.88.2022 Ostrzeżenie meteorologiczne nr 98

Zobacz więcej »
2022-05-06
Aktywny Samorząd

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że zostały otwarte nabory na dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier uniemożliwiającym osobom Niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu społecznym, zawodowym i edukacji.

Zobacz więcej »
2022-04-22
Komunikat ochronne szczepienie lisów

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 25 do 29 kwietnia 2022 r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie

Zobacz więcej »
2022-04-21
Zebranie wiejskie Modlnica 9.05.2022

Sołtys miejscowości Modlnica zaprasza mieszkańców na zebranie, które odbędzie się 09 maja 2022 r. o godz. 18:00 w świetlicy w budynku wielofunkcyjnego przy ul. Św. Wojciecha.

Zobacz więcej »
2022-04-20
Wyłożenie do publicznego wglądu „Wielka Wieś-1”

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś dla obszaru „Wielka Wieś-1” w zakresie niektórych ustaleń tekstowych planu

Zobacz więcej »
2022-04-05
Wyłożenie do publicznego wglądu „Giebułtów-1”

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś dla obszaru „Giebułtów-1” w zakresie niektórych ustaleń tekstowych planu

Zobacz więcej »
2022-04-05
Ogłoszenie Wójta - „Wielka Wieś-1”

Ogłoszenie Wójta Gminy Wielka Wieś o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś dla obszaru „Wielka Wieś-1” w zakresie niektórych ustaleń tekstowych planu

Zobacz więcej »
2022-03-28
Ogłoszenie Wójta Gminy - „Giebułtów-1”

Ogłoszenie Wójta Gminy Wielka Wieś o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś dla obszaru „Giebułtów-1” w zakresie niektórych ustaleń tekstowych planu

Zobacz więcej »
2022-03-28
Zebranie wiejskie Wierzchowie wiosna 2022

Sołtys wsi Wierzchowie zaprasza mieszkańców sołectwa na zebranie wiejskie, które odbędzie się w wiacie na Rynku Wierzchowskim dn. 30.03.2022 (środa) o godz. 18.00.

Zobacz więcej »
2022-03-23
Wykaz Nr 3/2022 nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie

Wójt Gminy Wielka Wieś informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy na tablicy ogłoszeń wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do użytkowania w trybie bezprzetargowym.

Zobacz więcej »
2022-03-11
Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI)

W związku z wykryciem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie gminy Zabierzów, wprowadzone zostały przez Wojewodę obszary zapowietrzone i zagrożone, które obejmują również powierzchnię naszej Gminy.

Zobacz więcej »
2022-02-24
Pracuj dla nas

Zapraszamy do aplikowania do pracy w Urzędzie Gminy Wielka Wieś. 

Zobacz więcej »
2022-02-09
Wykaz Nr 2/2022 lokali przeznaczonych do: najmu w trybie przetargowym

Wójt Gminy Wielka Wieś podaje do publicznej wiadomości, że przeznaczona została do oddania w najem w trybie przetargowym część nieruchomości położona w miejscowości Wielka Wieś, gmina Wielka Wieś

Zobacz więcej »
2022-02-07
Wykaz Nr 1/2022 nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany

Wójt Gminy Wielka Wieś podaje do publicznej wiadomości, że przeznaczona została do zbycia w drodze zamiany nieruchomość położona w miejscowości Modlnica, gmina Wielka Wieś

Zobacz więcej »
2022-02-07
Otwarty konkurs ofert - Kluby sportowe - 2022 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2022 roku

Zobacz więcej »
2022-01-03
Otwarty konkurs ofert - Małe Granty - 2022 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej; ochrony i promocji zdrowia; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; nauki, edukacji, oświaty i wychowania; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony środowiska przyrodniczego; turystyki i krajoznawstwa; porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2022 roku

Zobacz więcej »
2022-01-03
2014-04-12