Informacje Urzędu Gminy

Ogłoszenie: współpraca z dentystami/stomatologami

Wójt Gminy Wielka Wieś zaprasza lekarzy dentystów/stomatologów do współpracy

Zobacz więcej »
2022-09-27
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś w zakresie ustaleń dotyczących ograniczeń wysokości obiektów budowlanych w rejonie lotniska Kraków-Balice oraz uszczegółowienia ustaleń w zakresie układu hydrograficznego, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Zobacz więcej »
2022-09-20
Oferta 19a - Oddaj krew, podziel się życiem

Do Urzędu Gminy Wielka Wieś wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pn. Oddaj krew, podziel się życiem złożona przez OSP Biały Kościół

Zobacz więcej »
2022-09-19
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Ogłoszenie Wójta Gminy Wielka Wieś o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś w zakresie ustaleń dotyczących ograniczeń wysokości obiektów budowlanych w rejonie lotniska Kraków-Balice oraz uszczegółowienia ustaleń w zakresie układu hydrograficznego, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Zobacz więcej »
2022-09-12
Zebrania wiejskie wrzesień 2022

Główne tematy zebrań to fundusz sołecki na 2023 r. oraz sprawy bieżące. Serdecznie zapraszamy do udziału.

Zobacz więcej »
2022-08-30
Ostrzeżenia meteorologiczne 210

Prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 31°C. Temperatura minimalna w nocy od 14°C do 17°C.

Zobacz więcej »
2022-08-25
Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 183

W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia.

Zobacz więcej »
2022-08-24
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 206

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 25 mm do 40 mm, lokalnie w wyniku kumulacji do około 50 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad.

Zobacz więcej »
2022-08-24
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 204

Uwaga możliwe burze, miejscami z gradem.

Zobacz więcej »
2022-08-23
Ostrzeżenie meteorologiczne 22.08.2022

Uwaga możliwe burze, miejscami z gradem. 

Zobacz więcej »
2022-08-22
XLVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 25 sierpnia 2022 r. /czwartek/ o godz. 15.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy XLVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.

Zobacz więcej »
2022-08-19
Wykaz Nr 7/2022 nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowania

Wójt Gminy Wielka Wieś informuje, w siedzibie Urzędu Gminy na tablicy ogłoszeń na parterze, wywieszono na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonej do użytkowania w trybie bezprzetargowym

Zobacz więcej »
2022-08-10
Ostrzeżenia meteorologiczne 187

Ostrzeżenia meteorologiczne: Burze z gradem, Upał

Zobacz więcej »
2022-08-16
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

„Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie Gminy Wielka Wieś, możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego na zasadach określonych dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś”.

Zobacz więcej »
2022-08-10
Cykl spotkań konsultacyjnych dotyczących opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027

W terminie 4-8 lipca 2022 roku na terenie gmin LGD odbył się cykl spotkań konsultacyjnych dotyczących opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.

Zobacz więcej »
2022-07-25
Oferta 19a - Parafialne Święto Plonów – czas doglądnąć swych zagonów!

Do Urzędu Gminy Wielka Wieś wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pn.

Parafialne Święto Plonów – czas doglądnąć swych zagonów! złożona przez OSP Biały Kościół

Zobacz więcej »
2022-07-22
Oferta 19a - Opieka wytchnieniowa

Do Urzędu Gminy Wielka Wieś wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pn.

Opieka wytchnieniowa złożona przez Fundacja Mój sen

Zobacz więcej »
2022-07-22
Grupa Robocza ds. tworzenia strategii

W związku z trwającymi pracami dotyczącymi opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa na lata 2021-2027 serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby z sektora publicznego oraz społeczno-gospodarczego do zgłaszania się na członków Grupy Roboczej ds. tworzenia strategii.

Zobacz więcej »
2022-07-13
Badania społeczne Stowarzyszenia Metropolia Krakowska

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska zaprasza do udziału w badaniach społecznych, które zostaną przeprowadzone w lipcu i sierpniu 2022 r.

Zobacz więcej »
2022-07-15
2014-04-12