Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Informacje Urzędu Gminy

Otwarty konkurs ofert - Kluby sportowe - 2022 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2022 roku

Zobacz więcej »
2022-01-03
Otwarty konkurs ofert - Małe Granty - 2022 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej; ochrony i promocji zdrowia; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; nauki, edukacji, oświaty i wychowania; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony środowiska przyrodniczego; turystyki i krajoznawstwa; porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2022 roku

Zobacz więcej »
2022-01-03
Dyżury w Modlnicy

Informacja o dyżurach radnych i sołtysa Modlnicy

Zobacz więcej »
2022-01-04
Informacja dotycząca nowych dowodów osobistych

Informujemy, iż od 8 listopada 2021 r. wydawane będą nowe dowody osobiste z drugą cechą biometryczną – odciskami palców. Ponadto na dowodzie osobistym będzie umieszczony podpis posiadacza dowodu osobistego (osoby powyżej 12 roku życia).

Zobacz więcej »
2021-11-17
Informacja o spełnianiu obowiązku nauki

Wójt Gminy Wielka Wieś zwraca się z prośbą do rodziców/opiekunów prawnych dzieci o przedłożenie pisemnej informacji o spełnianiu obowiązku nauki.

Zobacz więcej »
2021-10-21
Mobilna obsługa wniosków o wydanie dowodu osobistego

Informujemy, iż ustawa o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zmiany w zakresie przyjmowania wniosków o wydanie dowodu osobistego

Zobacz więcej »
2021-11-17
Oferta 19a - Na styku mocarstw

Do Urzędu Gminy Wielka Wieś wpłynęły oferta na realizację zadania publicznego pn. "Na styku mocarstw. Historia - Tożsamość - Dziedzictwo"

Zobacz więcej »
2021-11-10
Konsultacje Rocznego programu współpracy

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy samorządu Gminy Wielka Wieś z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”

Zobacz więcej »
2021-11-08
Konsultacje społeczne w sprawie ustalenia lokalizacji przestrzennej urzędowej nazwy części wsi Prądnik Korzkiewski: Pietrasówka

Wynik konsultacji społecznych w sprawie ustalenia lokalizacji przestrzennej urzędowej nazwy części wsi Prądnik Korzkiewski: „Pietrasówka”, na terenie Gminy Wielka Wieś

Zobacz więcej »
2021-10-20
Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi informuje, iż rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022.

Zobacz więcej »
2021-10-18
Nieodpłatna pomoc prawna - Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Starostwo Powiatowe w Krakowie przypomina, że wizyty w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy wcześniej umówić pod numerem telefonu 576 058 217 lub elektronicznie pod adresem: https://np.ms.gov.pl/zapisy

Zobacz więcej »
2021-10-18
Nabór na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniami i aplikowanie na wolne stanowiska w Referacie Dróg i Infrastruktury oraz w Referacie Inwestycji

Zobacz więcej »
2021-09-28
Ostrzeżenie hydrologiczne 193

Podwyższony stan rzek

Zobacz więcej »
2021-08-31
Ostrzeżenie meteorologiczne 29.08.2021

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 191 - opady deszczu, Ostrzeżenie hydrologiczne 184 - przekroczenie stanu

Zobacz więcej »
2021-08-29
INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZÓW NIERUCHOMOŚCI sierpień 2021

Na tablicy ogłoszeń na parterze Urzędu, wywieszono na okres 21 dni, począwszy od 11.08.2021r. wykazy nieruchomości przeznaczonych do: użyczenia i najmu w trybie bezprzetargowym.

Zobacz więcej »
2021-08-10
Poszukiwany stomatolog do szkół

Wójt Gminy Wielka Wieś zaprasza lekarzy dentystów/stomatologów do współpracy w zakresie realizacji postanowień art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078)

Zobacz więcej »
2021-08-02
2014-04-12