Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Informacje Urzędu Gminy

Komunikat Dyrektora GOPS

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi informuje, że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego a także świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 można składać:

Zobacz więcej »
2021-07-22
Komunikat Dyrektora GOPS

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi informuje, iż składanie wniosków o żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego „Czyste powietrze”...

Zobacz więcej »
2021-07-15
Świadczenie Dobry Start

Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Wielkiej Wsi informuje, iż od 1 lipca 2021 r. świadczenie 300+ ("Dobry Start”) będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 r.

Zobacz więcej »
2021-07-15
Ostrzeżenia meteorologiczne 153

Ostrzeżenia meteorologiczne: Burze z gradem, upał
W Urzędzie Gminy uruchamiamy telefon alarmowy do zgłaszania lokalizacji ewentualnych szkód infrastruktury drogowej, kanalizacyjnej, zalanych nieruchomości - 12 419 17 01 wew. 145. Mniej pilne zgłoszenia przyjmujemy na oc@wielka-wies.pl.

Zobacz więcej »
2021-07-14
Ostrzeżenie nr 141

Ostrzeżenie nr 141 Burze z gradem/2

Zobacz więcej »
2021-07-09
Oferta 19a - Nasza Dolina

Do Urzędu Gminy Wielka Wieś wpłynęły oferta na realizację zadania publicznego pn. Happening „Spacer w Dolinie Prądnika! Bez zbiornika!” złożona przez Stowarzyszenie Miłośników Doliny Prądnika „Nasza Dolina”

Zobacz więcej »
2021-06-18
Wapnowanie- lepsza gleba, większe plon

Zapraszamy rolników na bezpłatne szkolenie online organizowane przez Tauron w temacie: "Wapnowanie- lepsza gleba, większe plony".

Zobacz więcej »
2021-06-16
Oferta 19a - SRL Inicjator

Do Urzędu Gminy Wielka Wieś wpłynęły oferta na realizację zadania publicznego pn. Różowe SOS w szkołach na terenie Gminy Wielka Wieś złożona przez Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego INICJATOR

Zobacz więcej »
2021-06-11
Oferta 19a - OSP WW

Do Urzędu Gminy Wielka Wieś wpłynęły oferta na realizację zadania publicznego pn.  Hej kolęda, kolęda! - podtrzymywanie tradycji narodowych złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Wielkiej Wsi

Zobacz więcej »
2021-06-11
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości

Wójt Gminy Wielka Wieś informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy w Wielkiej Wsi, na tablicy ogłoszeń na parterze, wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do: zamiany, użyczenia i najmu w trybie bezprzetargowym.

Zobacz więcej »
2021-06-09
Ankieta o dodatkowe środki finansowe

Zapraszamy do wypełnienia ankiety, która pomoże nam zaplanować wydatkowanie dodatkowych środków finansowych

Zobacz więcej »
2021-05-20
Oferta 19a - OSP Czajowice

Do Urzędu Gminy Wielka Wieś wpłynęły oferta na realizację zadania publicznego pn. Eko dzień z OSP Czajowice, 
złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Czajowicach

Zobacz więcej »
2021-05-13
Oferta 19a - Stowarzyszenie Sportowa Kultura

Do Urzędu Gminy Wielka Wieś wpłynęły oferta na realizację zadania publicznego pn. Realizacja filmu krótkometrażowego o klubie sportowym z terenu gminy - Orzeł Bębło, złożona przez Stowarzyszenie Sportowa Kultura

Zobacz więcej »
2021-05-13
Wyłożenie zmiany MPZP obszaru „Modlniczka-10”

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru „Modlniczka-10” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Zobacz więcej »
2021-04-29
Zmiana MPZP dla obszaru „Modlniczka-10”

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIELKA WIEŚ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Modlniczka-10” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Zobacz więcej »
2021-04-22
Unieważnienie otwartego konkursu ofert

unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego p.n.: „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie Gminy Wielka Wieś, możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego na zasadach określonych dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś”

Zobacz więcej »
2021-04-21
Informacja o naborach wniosków na działania przedsiębiorcze 2021

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa informuje o naborach wniosków na działania przedsiębiorcze. Nabór i przyjmowanie wniosków odbędzie się w terminie 4-18 maja 2021r.

Zobacz więcej »
2021-04-20
2014-04-12