Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Informacje Urzędu Gminy

Informacja o spełnianiu obowiązku nauki

Wójt Gminy Wielka Wieś zwraca się z prośbą do rodziców/opiekunów prawnych dzieci o przedłożenie pisemnej informacji o spełnianiu obowiązku nauki.

Zobacz więcej »
2021-10-21
Konsultacje społeczne w sprawie ustalenia lokalizacji przestrzennej urzędowej nazwy części wsi Prądnik Korzkiewski: Pietrasówka

Ogłoszenie Wójta Gminy Wielka Wieś z dnia 14 października 2021 r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie ustalenia lokalizacji przestrzennej urzędowej nazwy części wsi Prądnik Korzkiewski: Pietrasówka, na terenie gminy Wielka Wieś.

Zobacz więcej »
2021-10-20
Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi informuje, iż rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022.

Zobacz więcej »
2021-10-18
Nieodpłatna pomoc prawna - Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Starostwo Powiatowe w Krakowie przypomina, że wizyty w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy wcześniej umówić pod numerem telefonu 576 058 217 lub elektronicznie pod adresem: https://np.ms.gov.pl/zapisy

Zobacz więcej »
2021-10-18
Nabór na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniami i aplikowanie na wolne stanowiska w Referacie Dróg i Infrastruktury oraz w Referacie Inwestycji

Zobacz więcej »
2021-09-28
Ostrzeżenie hydrologiczne 193

Podwyższony stan rzek

Zobacz więcej »
2021-08-31
Ostrzeżenie meteorologiczne 29.08.2021

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 191 - opady deszczu, Ostrzeżenie hydrologiczne 184 - przekroczenie stanu

Zobacz więcej »
2021-08-29
INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZÓW NIERUCHOMOŚCI sierpień 2021

Na tablicy ogłoszeń na parterze Urzędu, wywieszono na okres 21 dni, począwszy od 11.08.2021r. wykazy nieruchomości przeznaczonych do: użyczenia i najmu w trybie bezprzetargowym.

Zobacz więcej »
2021-08-10
Poszukiwany stomatolog do szkół

Wójt Gminy Wielka Wieś zaprasza lekarzy dentystów/stomatologów do współpracy w zakresie realizacji postanowień art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078)

Zobacz więcej »
2021-08-02
OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:123

Gwałtowne wzrosty stanów wody

Zobacz więcej »
2021-07-27
Komunikat Dyrektora GOPS

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi informuje, że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego a także świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 można składać:

Zobacz więcej »
2021-07-22
Komunikat Dyrektora GOPS

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi informuje, iż składanie wniosków o żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego „Czyste powietrze”...

Zobacz więcej »
2021-07-15
Świadczenie Dobry Start

Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Wielkiej Wsi informuje, iż od 1 lipca 2021 r. świadczenie 300+ ("Dobry Start”) będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 r.

Zobacz więcej »
2021-07-15
Ostrzeżenia meteorologiczne 153

Ostrzeżenia meteorologiczne: Burze z gradem, upał
W Urzędzie Gminy uruchamiamy telefon alarmowy do zgłaszania lokalizacji ewentualnych szkód infrastruktury drogowej, kanalizacyjnej, zalanych nieruchomości - 12 419 17 01 wew. 145. Mniej pilne zgłoszenia przyjmujemy na oc@wielka-wies.pl.

Zobacz więcej »
2021-07-14
Ostrzeżenie nr 141

Ostrzeżenie nr 141 Burze z gradem/2

Zobacz więcej »
2021-07-09
2014-04-12