Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Informacje Urzędu Gminy

Wykaz nieruchomości

Wójt Gminy Wielka Wieś informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy wywieszono na okres 21 dni począwszy od 26.02.2019 r. wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, użytkowanie, użyczenie lub najem w trybie bezprzetargowym.

Zobacz więcej »
2019-02-26
Regionalny Program Stypendialny

Wsparciem w projekcie mogą zostać objęci uczniowie i studenci, których miejsce zamieszkania  znajduje się na terenie Województwa Małopolskiego.

Zobacz więcej »
2019-02-14
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 42 oblodzenie/1

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 42 oblodzenie/1

Zobacz więcej »
2019-02-11
Otwarty konkurs ofert w 2019 roku

Rozstrzygnięcie konkursu

Zobacz więcej »
2019-01-02
Komunikat Prezesa GZK

Komunikat Prezesa GZK - przerwa w dostawie wody

Zobacz więcej »
2019-02-04
Porady Rzecznika Praw Konsumenta

Starostwo Powiatowe w Krakowie zaprasza na bezpłatne dyżury Rzecznika Praw Konsumenta.

Zobacz więcej »
2019-01-25
Kwalifikacja Wojskowa 2019

Kwalifikacja wojskowa dotycząca osób z terenu Gminy Wielka Wieś trwać będzie od 5 do 9 kwietnia 2019 roku.

Zobacz więcej »
2019-01-22
Bezpłatna komunikacja MPK 22.01.2019 r.

Prognozowane przekroczenie średniego poziomu zanieczyszczenia powietrza dla pyłu PM10. Spełniony warunek uruchomienia bezpłatnej komunikacji w dniu 22.01.2019r.

Zobacz więcej »
2019-01-21
Bezpłatna komunikacja w dniu 21.01.2019 r.

Średnia ze wszystkich stacji pomiarowych na godz. 3.00 powyżej 150 µg/m3 Spełniony warunek uruchomienia bezpłatnej komunikacji w dniu 21.01.2019 r.

Zobacz więcej »
2019-01-21
Serwis informacyjny dla przedsiębiorców

Biznes.gov.pl to serwis przeznaczony dla osób zamierzających rozpocząć i prowadzących działalność gospodarczą. Celem portalu jest pomoc w realizacji spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności oraz uproszczenie formalności niezbędnych do założenia i prowadzenia firmy.

Zobacz więcej »
2019-01-17
Ostrzeżenie meteorologiczne/oblodzenia 14.01.2019 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne/oblodzenia 14.01.2019  r.

Zobacz więcej »
2019-01-14
Komunikat sołtysa Modlnicy

Zbiórka opłat za gospodarowanie odpadami odbędzie się 19 i 21 stycznia w godz. 14.00-17.00 w świetlicy w budynku komunalnym ul. Św Wojciecha 60.

Zobacz więcej »
2019-01-11
Informacja KAS w sprawie wypełniania informacji PIT

Informacja KAS w sprawie wypełniania informacji PIT

Zobacz więcej »
2019-01-08
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 12/2019

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 12 - Oblodzenia

Zobacz więcej »
2019-01-08
Informacja o planach inwestycyj drogowych

Na podstawie art. 39 ust. 6a Ustawy o drogach publicznych Wójt Gminy Wielka Wieś informuje o planowanych inwestycjach drogowych na rok 2019 oraz o możliwości wnioskowania o wybudowanie w pasie drogowym kanału technologicznego.

Zobacz więcej »
2019-01-07
Ostrzeżenie - Intensywne opady śniegu

Ostrzeżenie - Intensywne opady śniegu

Zobacz więcej »
2019-01-04
Informacja dla przedsiębiorców prowadzących detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, ma obowiązek do 31 stycznia 2019r. złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2018r.

Zobacz więcej »
2019-01-03
2014-04-12