Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Informacje Urzędu Gminy

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Informacja Starostwa Powiatowego w Krakowie w sprawie listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Zobacz więcej »
2019-01-03
Wykaz nieruchomości grudzień 2018 r.

Wójt Gminy Wielka Wieś informuje, że na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 121) w siedzibie Urzędu Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1, 32-085 Szyce, na tablicy ogłoszeń zostanie wywieszony na okres 21 dni, począwszy od 27 grudnia 2018 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu.

Zobacz więcej »
2018-12-27
Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie

Dotyczy spalania odpadów zanieczyszczonego drewna w kotłach nieprzystosowanych do tego celu przez osoby fizyczne.

Zobacz więcej »
2018-12-12
Bezpłatna komunikacja zbiorowa 13.12.2018 r.

Prognozowane przekroczenie średniego poziomu zanieczyszczenia powietrza dla pyłu PM10. Spełniony warunek uruchomienia bezpłatnej komunikacji w dniu 13.12.2018 r.

Zobacz więcej »
2018-12-12
Wyłączenie prądu 12.12.2018 r.

Wyłączenie prądu 12.12.2018 r.

Zobacz więcej »
2018-12-07
Opłaty za śmieci w Białym Kościele

Wójt Gminy Wielka Wieś informuje, iż mieszkańcy Białego Kościoła chcący uiścić podatek oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do rąk inkasenta mogą tego dokonać w dniu 15 listopada tj. czwartek w godzinach od 16-00 do 19-00 w Szkole Podstawowej w Białym Kościele

Zobacz więcej »
2018-11-13
Konsultacje społeczne „Rocznego programu współpracy.... na 2019 roku"

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy samorządu Gminy Wielka Wieś z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”

Zobacz więcej »
2018-11-09
Jak kursuje MPK 12 listopada 2018 r.

Komunikacja Miejska w Krakowie w dniu 12 listopada 2018 r. funkcjonować będzie według świątecznych rozkładów jazdy. Komunikacja nocna kursować będzie bez zmian (na podstawie rozkładów jazdy na dany dzień tygodnia).

Zobacz więcej »
2018-11-09
Plan polowań Koła Łowieckiego „Żubr”

Urząd Gminy Wielka Wieś niniejszym informuje, iż Koło Łowieckie „ŻUBR” wprowadza korektę do kalendarza polowań zbiorowych w sezonie 2018/2019.

Zobacz więcej »
2018-11-02
Informacji do rolników z ARiMR

Informacji do rolników z ARiMR

Zobacz więcej »
2018-10-31
Obwieszenie Wody Polskie

Obwieszenie Wody Polskie

Zobacz więcej »
2018-10-30
Mobilny Punkt Informacyjny

Konsultacje z tematyki pozyskiwania Funduszy Europejskich

Zobacz więcej »
2018-10-18
Uprawa maku i konopi

Planowany areał uprawy maku i konopi włóknistych w 2019 roku

Zobacz więcej »
2018-10-11
Szczepienie lisów 2018

Komunikat Szczepienie lisów 2018 

Zobacz więcej »
2018-10-05
Wyłożenie Planu Ochrony Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie– uwzględniającego zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolinki Jurajskie PLH120005

Zobacz więcej »
2018-10-04
2014-04-12