Informacje Urzędu Gminy

Porady Rzecznika Praw Konsumenta

Starostwo Powiatowe w Krakowie zaprasza na bezpłatne dyżury Rzecznika Praw Konsumenta.

Zobacz więcej »
2019-01-25
Kwalifikacja Wojskowa 2019

Kwalifikacja wojskowa dotycząca osób z terenu Gminy Wielka Wieś trwać będzie od 5 do 9 kwietnia 2019 roku.

Zobacz więcej »
2019-01-22
Bezpłatna komunikacja MPK 22.01.2019 r.

Prognozowane przekroczenie średniego poziomu zanieczyszczenia powietrza dla pyłu PM10. Spełniony warunek uruchomienia bezpłatnej komunikacji w dniu 22.01.2019r.

Zobacz więcej »
2019-01-21
Bezpłatna komunikacja w dniu 21.01.2019 r.

Średnia ze wszystkich stacji pomiarowych na godz. 3.00 powyżej 150 µg/m3 Spełniony warunek uruchomienia bezpłatnej komunikacji w dniu 21.01.2019 r.

Zobacz więcej »
2019-01-21
Serwis informacyjny dla przedsiębiorców

Biznes.gov.pl to serwis przeznaczony dla osób zamierzających rozpocząć i prowadzących działalność gospodarczą. Celem portalu jest pomoc w realizacji spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności oraz uproszczenie formalności niezbędnych do założenia i prowadzenia firmy.

Zobacz więcej »
2019-01-17
Ostrzeżenie meteorologiczne/oblodzenia 14.01.2019 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne/oblodzenia 14.01.2019  r.

Zobacz więcej »
2019-01-14
Komunikat sołtysa Modlnicy

Zbiórka opłat za gospodarowanie odpadami odbędzie się 19 i 21 stycznia w godz. 14.00-17.00 w świetlicy w budynku komunalnym ul. Św Wojciecha 60.

Zobacz więcej »
2019-01-11
Informacja KAS w sprawie wypełniania informacji PIT

Informacja KAS w sprawie wypełniania informacji PIT

Zobacz więcej »
2019-01-08
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 12/2019

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 12 - Oblodzenia

Zobacz więcej »
2019-01-08
Informacja o planach inwestycyj drogowych

Na podstawie art. 39 ust. 6a Ustawy o drogach publicznych Wójt Gminy Wielka Wieś informuje o planowanych inwestycjach drogowych na rok 2019 oraz o możliwości wnioskowania o wybudowanie w pasie drogowym kanału technologicznego.

Zobacz więcej »
2019-01-07
Ostrzeżenie - Intensywne opady śniegu

Ostrzeżenie - Intensywne opady śniegu

Zobacz więcej »
2019-01-04
Informacja dla przedsiębiorców prowadzących detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, ma obowiązek do 31 stycznia 2019r. złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2018r.

Zobacz więcej »
2019-01-03
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Informacja Starostwa Powiatowego w Krakowie w sprawie listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Zobacz więcej »
2019-01-03
Wykaz nieruchomości grudzień 2018 r.

Wójt Gminy Wielka Wieś informuje, że na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 121) w siedzibie Urzędu Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1, 32-085 Szyce, na tablicy ogłoszeń zostanie wywieszony na okres 21 dni, począwszy od 27 grudnia 2018 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu.

Zobacz więcej »
2018-12-27
Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie

Dotyczy spalania odpadów zanieczyszczonego drewna w kotłach nieprzystosowanych do tego celu przez osoby fizyczne.

Zobacz więcej »
2018-12-12
Bezpłatna komunikacja zbiorowa 13.12.2018 r.

Prognozowane przekroczenie średniego poziomu zanieczyszczenia powietrza dla pyłu PM10. Spełniony warunek uruchomienia bezpłatnej komunikacji w dniu 13.12.2018 r.

Zobacz więcej »
2018-12-12
Wyłączenie prądu 12.12.2018 r.

Wyłączenie prądu 12.12.2018 r.

Zobacz więcej »
2018-12-07
2014-04-12