Informacje Urzędu Gminy

Ostrzeżenie meteorologiczne - Upał/Burze z gradem

Ostrzeżenie meteorologiczne - Upał/Burze z gradem

Zobacz więcej »
2018-08-14
Ostrzeżenie - Upały

Ostrzeżenie - Upały

Zobacz więcej »
2018-08-10
Oferta "Budowa obelisku..."

Do Urzędu Gminy Wielka Wieś wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pn. Budowa obelisku dla uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości i upamiętnienia uczestników walk o Niepodległą złożona przez Społeczny Komitetem Organizacji Obchodów 100.Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Białym Kościele

Zobacz więcej »
2018-07-19
Kierunek Kariera

Projekt „Kierunek Kariera” – doradztwo zawodowe i szkolenia dla osób pracujących!

Zobacz więcej »
2018-07-11
Kredyty klęskowe dla rolników

Kredyty klęskowe dla rolników, którzy ponieśli straty spowodowane przez suszę.

Zobacz więcej »
2018-07-02
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 14

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 25 mm lokalnie do 30 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h.

Zobacz więcej »
2018-06-29
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 1

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 1

Zobacz więcej »
2018-06-21
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego GOPS

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, a także przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym przemocy w rodzinie.

Zobacz więcej »
2018-06-12
Oferta "Jubileusz 70-lecia"

Do Urzędu Gminy Wielka Wieś wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pn. 
Jubileusz 70 – lecia LKS „Orzeł 1948” Bębło złożona przez LKS „Orzeł 1948” Bębło
Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie przedstawiamy w/w ofertę.

Zobacz więcej »
2018-06-11
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 44 - Burze z gradem/1

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 20 mm, lokalnie do 25 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h. Lokalnie grad.

Zobacz więcej »
2018-05-23
Restrukturyzacja małych gospodarstw

Komunikat Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Zobacz więcej »
2018-05-22
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 43: Intensywne opady deszczu/2, Burze/1

Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu okresami miarkowanym. Prognozowana suma opadów za okres obowiązywania ostrzeżenia od 35 mm do 50 mm, lokalnie do 80 mm. Prognozowane jest także wystąpienie w ciągu dnia 16.05 burz z porywami wiatru do 75 km/h.

Zobacz więcej »
2018-05-16
II rata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Urząd Gminy Wielka Wieś przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Wielka Wieś, o upływie  31 maja 2018 r. terminu dokonania wpłaty II raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zobacz więcej »
2018-05-15
Ogłoszenie o konkursie

Wójt Gminy Wielka Wieś Zarządzeniem Nr 36/O/2018 z dnia 10 maja 2018 roku ogłasza konkurs na stanowiska Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Wielkiej Wsi z Oddziałem Zamiejscowym w Białym Kościele, oraz Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Czajowicach

Zobacz więcej »
2018-05-11
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 42: Burze z gradem/2

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu, lokalnie także gradu. Suma opadów miejscami od 25 mm do 40 mm, a porywy wiatru do 70 km/h.

Zobacz więcej »
2018-05-11
Urzędnik wyborczy w Gminie Wielka Wieś

Zgodnie z art. 191c § 3 Kodeksu wyborczego (Dz.U. z 2018 r. poz. 754) Urząd Gminy Wielka Wieś informuję, że Szef Krajowego Biura Wyborczego pismem z dnia 30.04.2018 roku powołała Panią Joannę Brożek na urzędnika wyborczego w Gminie Wielka Wieś.

Zobacz więcej »
2018-05-11
Informacja Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Krakowie

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego informuje, że w związku z pojawiającymi się doniesieniami dotyczącymi nie ewidencjonowania sprzedażny za pomocą kas fiskalnych na wszelkiego rodzaju organizowanych imprezach lokalnych typu: festyny okolicznościowe, dożynki, majówki itp. informuje, że w najbliższym czasie będą przeprowadzane kontrole.

Zobacz więcej »
2018-05-10
Informacja dla przedsiębiorców

Urząd Gminy Wielka Wieś informuje, że w przypadku gdy wpis do CEIDG nie zawiera numeru PESEL, przedsiębiorca powinien dokonać uzupełnienia wpisu o tę daną w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy.

Zobacz więcej »
2018-05-04
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 39: Burze z gradem

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 21 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad.

Zobacz więcej »
2018-05-02
2014-04-12