Informacje Urzędu Gminy

Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

Więcej informacji na stronie www.pkw.gov.pl oraz na kanałach Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego w serwisach społecznościowych.

Zobacz więcej »
2018-01-16
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 7

Prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki, powodujących gołoledź.

Zobacz więcej »
2018-01-16
Informacja Wójta Gminy dla prowadzących detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych

Urząd Gminy Wielka Wieś informuje, iż do dnia 31 stycznia 2018 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych zobowiązani są do złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim

Zobacz więcej »
2018-01-16
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 3

Prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -3°C do -1°C, lokalnie w obniżeniach terenu około -5°C, przy gruncie od -7°C do -5°C.

Zobacz więcej »
2018-01-08
Medale "Za zasługi dla obronności kraju" dla rodziców żołnierzy

Wójt Gminy Wielka Wieś informuje, że Wojskowy Komendant Uzupełnień w Krakowie podjął działania zmierzające do sporządzenia wykazu rodziców, których wiele dzieci pełni lub pełniło czynną lub zawodową służbę wojskową

Zobacz więcej »
2018-01-05
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych - Sport 2018

Wójt Gminy Wielka Wieś ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2018 roku.

Zobacz więcej »
2018-01-02
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych - Małe granty 2018

Wójt Gminy Wielka Wieś ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, nauki, edukacji oświaty i wychowania, turystyki i krajoznawstwa, bezpieczeństwa publicznego oraz ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2018 roku.

Zobacz więcej »
2018-01-02
Konsultacji projektu dokumentu pn. „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło...

Ogłoszenie Wójta Gminy Wielka Wieś w sprawie konsultacji projektu dokumentu pn. „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wielka Wieś lata 2017 – 2032”

Zobacz więcej »
2017-12-18
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 127: Oblodzenie

Ważność (cz. urz.) od godz. 22:00 dnia 30.11.2017 do godz. 09:00 dnia 01.12.2017
Przebieg Miejscami prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -1°C do 0°C, przy gruncie do -2°C.

Zobacz więcej »
2017-11-30
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 124: Opady marznące

Prognozuje się wystąpienie miejscami słabych opadów marznącego deszczu i deszczu ze śniegiem, powodujących gołoledź.

Zobacz więcej »
2017-11-28
Konsultacje "Rocznego programu współpracy ... na rok 2018"

Wójt Gminy Wielka Wieś zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy samorządu gminy Wielka Wieś z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.

Zobacz więcej »
2017-11-23
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych

Informator zimowego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Krakowskiego 2017/18

Zobacz więcej »
2017-11-09
Ogłoszenie: zmiana studium i zmiana planu miejscowego dla obszarów „Modlnica-10”, „Modlnica-11”, „Prądnik Korzkiewski-2”

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś w granicach obszarów: „Modlnica-10”, „Modlnica-11”, „Prądnik Korzkiewski-2”

Zobacz więcej »
2017-11-09
JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku

Krajowa Administracja Skarbowa informuje, że podatnicy VAT, którzy składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, od 1 stycznia 2018 r. będą mieć obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT.

Zobacz więcej »
2017-10-24
Remont w KP Zielonki

Informacja o zmianie siedziby Komisariatu Policji w Zielonkach na czas remontu budynku.

Zobacz więcej »
2017-10-23
Zmiany w nieodpłatnej pomocy prawnej

Informacja o udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie krakowskim od 01.11.2017 r.

Zobacz więcej »
2017-10-23
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 114

Prognozuje się wystąpienie na znacznym obszarze województwa mgły ograniczającej widzialność do 100 m.

Zobacz więcej »
2017-10-20
Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia o dostępie mieszkańców powiatu krakowskiego do świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej od 1 października 2017 r.

Zobacz więcej »
2017-10-11
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 112

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 55 km/h, z porywami do 100 km/h, początkowo południowo-zachodni, skręcający na zachodni.

Zobacz więcej »
2017-10-05
Obowiązek składania deklaracji DRA-1

Krajowa Administracja Skarbowa przypomina, że podatnicy świadczący usługi reklamy napojów alkoholowych mają obowiązek składania zbiorczej deklaracji miesięcznej DRA-1

Zobacz więcej »
2017-10-02
2014-04-12