Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Informacje Urzędu Gminy

Dotacie na nawadianie pól uprawnych

Od 21 lutego do 20 kwietnia 2020 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego.     

Zobacz więcej »
2020-02-17
Przerwa w dostawie wody 14.02.2020 r.

GZK sp z o.o. informuje  o planowanej przerwie w dostawie wody w dn. 14.02.2020 r. godz. 8.00-15.00 w miejscowości Wielka Wieś, ulica Słoneczna

Zobacz więcej »
2020-02-13
Informacja o wydłużeniu terminu rozstrzygnięcia konkursu

Wójt Gminy Wielka Wieś informuje, iż termin rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  w 2020 roku ulega przedłużeniu do dnia 14 lutego 2020 roku.

Zobacz więcej »
2020-02-10
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 31

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 31 - oblodzenia. 

Zobacz więcej »
2020-02-05
Wywieszenie wykazu nieruchomości luty 2020

Informujemy, że na tablicy ogłoszeń w UG na parterze, wywieszono na okres 21 dni począwszy od 15.02.2020 r. wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, użytkowanie, użyczenie lub najem w trybie bezprzetargowym.

Zobacz więcej »
2020-02-05
Spotkanie informacyjno-konsultacyjne MARR

Zapraszamy na spotkanie informacyjno-konsultacyjne z zakresu rozwoju Przedsiębiorczości w Małopolsce.

Zobacz więcej »
2020-02-05
Spotkanie szkoleniowe dla rolników

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na spotkanie szkoleniowe "Wapnowanie - gleba i plony naturalnie lepsze". Spotkanie odbędzie się 26 lutego 2020 roku w siedzibie MODR przy ul. Osiedlowej 9 w Karniowicach. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zobacz więcej »
2020-02-05
Ostrzeżenie meteorologiczne IMGW nr 27

Ostrzeżenie meteorologiczne IMGW nr 27, Intensywne opady deszczu/1

Zobacz więcej »
2020-02-04
Przerwy w dostawie wody 30.01.2020

GZK sp z o.o. informuje o przerwach w dostawie wody 30.01.2020 r. Będkowice ul. Kawiory i Wielka Wieś ul. Szkolna 

Zobacz więcej »
2020-01-29
Informacja w sprawie dowodów osobistych

Wójt Gminy Wielka Wieś przypomina o upływie terminu ważności dowodów osobistych, wymienianych w 2010 roku z powodu wprowadzenia ulic w miejscowości Czajowice. Wniosek o wydanie dowodu można złożyć w każdym Urzędzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Zobacz więcej »
2020-01-28
Informacja o wprowadzeniu stopni alarmowych

Zarządzeniem nr 6 z dnia 17 stycznia 2020 r na terenie województwa małopolskiego Premier RP wprowadził drugi stopień alarmowy BRAVO oraz pierwszy stopień ALFA-CRP.

Zobacz więcej »
2020-01-24
Informacja dla przedsiębiorców prowadzących detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych

Przypominamy, że każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, ma obowiązek do 31 stycznia 2020 r. złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2019 roku i dokonać opłaty za korzystanie z zezwoleń.

Zobacz więcej »
2020-01-21
Zmiana godzin obsługi klientów w urzędach skarbowych

Od stycznia 2020 r. zmianie ulegają godziny obsługi klientów w urzędach skarbowych województwa małopolskiego.

Zobacz więcej »
2020-01-21
Konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielka Wieś w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Zobacz więcej »
2020-01-21
Złote Gody 2020

Urząd Stanu Cywilnego w Wielkiej Wsi informuje, że do dnia 20 stycznia 2020 r. przyjmuje zgłoszenia par małżeńskich zamieszkałych na terenie naszej gminy, które w roku 1970 zawierały ślub cywilny.

Zobacz więcej »
2020-01-10
Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie „SPRAWNE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE - dotacje, działalność pożytku publicznego, odpowiedzialność i zasady działania w oparciu o Ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”

Zobacz więcej »
2020-01-10
Zaplanuj rozwój powiatu krakowskiego - ankieta

Zapraszamy mieszkańców powiatu krakowskiego do wypełnienia ankiety dotyczącej sytuacji społeczno-gospodarczej powiatu krakowskiego.

Zobacz więcej »
2020-01-08
Otwarty konkurs ofert 2020 - kluby sportowe

Wójt Gminy Wielka Wieś ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2020 roku.

Zobacz więcej »
2020-01-02
Otwarty konkurs ofert 2020 - małe granty

Wójt Gminy Wielka Wieś ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie (...) w 2020 roku.

Zobacz więcej »
2020-01-02
Przerwa w dostawie wody

02.01.2020 r. (czwartek) w godzinach od 8:00 do 14:00 w miejscowości: Szyce – Wielka Wieś; ulice: Wesoła, Olkuska, Nasza, Dobrosąsiedzka, Alternatywy, Spacerowa, Widokowa, Na Wygwizdów, Topolowa

Zobacz więcej »
2019-12-31
2014-04-12