Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Informacje Urzędu Gminy

Oferta 19a - Nasza Dolina

Do Urzędu Gminy Wielka Wieś wpłynęły oferta na realizację zadania publicznego pn. Happening „Spacer w Dolinie Prądnika! Bez zbiornika!” złożona przez Stowarzyszenie Miłośników Doliny Prądnika „Nasza Dolina”

Zobacz więcej »
2021-06-18
Wapnowanie- lepsza gleba, większe plon

Zapraszamy rolników na bezpłatne szkolenie online organizowane przez Tauron w temacie: "Wapnowanie- lepsza gleba, większe plony".

Zobacz więcej »
2021-06-16
Oferta 19a - SRL Inicjator

Do Urzędu Gminy Wielka Wieś wpłynęły oferta na realizację zadania publicznego pn. Różowe SOS w szkołach na terenie Gminy Wielka Wieś złożona przez Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego INICJATOR

Zobacz więcej »
2021-06-11
Oferta 19a - OSP WW

Do Urzędu Gminy Wielka Wieś wpłynęły oferta na realizację zadania publicznego pn.  Hej kolęda, kolęda! - podtrzymywanie tradycji narodowych złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Wielkiej Wsi

Zobacz więcej »
2021-06-11
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości

Wójt Gminy Wielka Wieś informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy w Wielkiej Wsi, na tablicy ogłoszeń na parterze, wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do: zamiany, użyczenia i najmu w trybie bezprzetargowym.

Zobacz więcej »
2021-06-09
Ankieta o dodatkowe środki finansowe

Zapraszamy do wypełnienia ankiety, która pomoże nam zaplanować wydatkowanie dodatkowych środków finansowych

Zobacz więcej »
2021-05-20
Oferta 19a - OSP Czajowice

Do Urzędu Gminy Wielka Wieś wpłynęły oferta na realizację zadania publicznego pn. Eko dzień z OSP Czajowice, 
złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Czajowicach

Zobacz więcej »
2021-05-13
Oferta 19a - Stowarzyszenie Sportowa Kultura

Do Urzędu Gminy Wielka Wieś wpłynęły oferta na realizację zadania publicznego pn. Realizacja filmu krótkometrażowego o klubie sportowym z terenu gminy - Orzeł Bębło, złożona przez Stowarzyszenie Sportowa Kultura

Zobacz więcej »
2021-05-13
Wyłożenie zmiany MPZP obszaru „Modlniczka-10”

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru „Modlniczka-10” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Zobacz więcej »
2021-04-29
Zmiana MPZP dla obszaru „Modlniczka-10”

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIELKA WIEŚ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Modlniczka-10” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Zobacz więcej »
2021-04-22
Unieważnienie otwartego konkursu ofert

unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego p.n.: „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie Gminy Wielka Wieś, możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego na zasadach określonych dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś”

Zobacz więcej »
2021-04-21
Informacja o naborach wniosków na działania przedsiębiorcze 2021

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa informuje o naborach wniosków na działania przedsiębiorcze. Nabór i przyjmowanie wniosków odbędzie się w terminie 4-18 maja 2021r.

Zobacz więcej »
2021-04-20
Szkolenie online dotyczące działań przedsiębiorczych

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa zaprasza do udziału w zdalnym szkoleniu dotyczącym działań przedsiębiorczych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Zobacz więcej »
2021-04-12
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do: dzierżawy i najmu w trybie bezprzetargowym na terenie Gminy Wielka Wieś

Zobacz więcej »
2021-04-12
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE NR 64 - Oblodzenie/1

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE NR 64 - Oblodzenie/1

Zobacz więcej »
2021-03-18
Wyłożenie MPZP obszaru „Modlniczka-1”

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Modlniczka-1” w zakresie ustaleń dotyczących ograniczeń wysokości obiektów budowlanych w rejonie lotniska Kraków-Balice

Zobacz więcej »
2021-03-08
Wyłożenie zmiany Studium obszaru „Modlniczka – 10”

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś w granicach obszaru „Modlniczka – 10” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Zobacz więcej »
2021-03-08
Zmiana "Modlniczka-1"

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIELKA WIEŚ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Modlniczka-1” w zakresie ustaleń dotyczących ograniczeń wysokości obiektów budowlanych w rejonie lotniska Kraków-Balice

Zobacz więcej »
2021-03-01
2014-04-12