Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Informacje Urzędu Gminy

ARR przyjmuje powiadomienia od Rolników poszkodowanych embargo

Producenci rolni, którzy chcieliby skorzystać z możliwości wycofania mogą składać powiadomienia do właściwych, ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę powiadamiającego, Oddziałów Terenowych Agencji Rynku Rolnego na załączonym formularzu

Zobacz więcej »
2014-08-20
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Modlniczka-1” w zakresie ustaleń tekstowych planu

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, ul. Wesoła 48, 32-089 Wielka Wieś, w terminie do dnia 11.09.2014 r.

Zobacz więcej »
2014-08-20
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś w zakresie dotyczącym obszaru „Modlnica-9”

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, ul. Wesoła 48, 32-089 Wielka Wieś, w terminie do dnia 11.09.2014 r. 

Zobacz więcej »
2014-08-20
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś w granicach obszaru „Modlnica-9”

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, ul. Wesoła 48, 32-089 Wielka Wieś, w terminie do dnia 11.09.2014 r. 

Zobacz więcej »
2014-08-20
Ostrzeżenie meteorologiczne 67: Silne burze z gradem/2

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 30 mm do 40 mm, lokalnie około 60 mm, oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie opady gradu. Ważność (cz. urz.) od godz. 12:00 dnia 11.08.2014 do godz. 24:00 dnia 11.08.2014

Zobacz więcej »
2014-08-11
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 64

Prognozuje się od godz. 12:00 dnia 08.08.2014 do godz. 22:00 dnia 08.08.2014 wystąpienie burz z opadami deszczu do 30 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h.

Zobacz więcej »
2014-08-08
Ostrzeżenie meteorologiczne: Silne burze z gradem/2, Intensywne opady deszczu/2

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 30 mm do 40 mm, lokalnie około 50 mm, oraz porywami wiatru do 65 km/h. Lokalnie opady gradu. W nocy prognozuje się dodatkowo wystąpienie punktowo opadow deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów od 40 mm do 60 mm. Ważność (cz. urz.) od godz. 12:00 dnia 07.08.2014 do godz. 06:30 dnia 08.08.2014

Zobacz więcej »
2014-08-07
Ostrzeżenia meteorologicznego: Silne burze z gradem

Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 40 mm, oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie opady gradu. Ważność (cz. urz.) od godz. 13:00 dnia 05.08.2014 do godz. 06:00 dnia 06.08.2014

Zobacz więcej »
2014-08-05
Poszukiwane osoby chętne do pełnienia funkcji tzw. Rodziny wspierającej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi poszukuje osób chętnych do pełnienia funkcji tzw. „rodziny wspierającej” dla rodzin z terenu gminy, przeżywających trudności w sprawowaniu opieki i wychowywaniu dzieci.

Zobacz więcej »
2014-08-05
Ostrzeżenie meteorologiczne: Burze z gradem

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 30 mm, oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie opady gradu. Lokalnie opady gradu. Zjawiska wystąpią głównie w terenach górzystych oraz na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Ważność (cz. urz.) od godz. 12:00 dnia 04.08.2014 do godz. 06:00 dnia 05.08.2014

Zobacz więcej »
2014-08-04
Ostrzeżenie meteorologiczne: Silne burze z gradem/2

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm, oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie opady gradu. Ważność (cz. urz.) od godz. 12:00 dnia 01.08.2014 do godz. 24:00 dnia 01.08.2014

Zobacz więcej »
2014-08-01
Ostrzeżenie meteorologiczne: Silne burze z gradem

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 30 mm do 40 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie opady gradu. Strefa opadów przemieszczać się będzie z zachodu na wschód. 
Ważność (cz. urz.) od godz. 12:00 dnia 31.07.2014 do godz. 02:00 dnia 01.08.2014 

Zobacz więcej »
2014-07-31
Rozeznenie dostępnej oferty rynkowej: Trening psychoedukacyjny i warsztaty w zakresie rynku pracy

W związku z realizacją projektu „Gminy Wielka Wieś i Skała szansą dla wszystkich” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prosi o przedstawienie oferty cenowej realizacji szkoleń z zakresu: „Trening psychoedukacyjny” i „Trening – warsztaty w zakresie rynku pracy”.

Zobacz więcej »
2014-07-30
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w referacie gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i geodezji

Zobacz więcej »
2014-07-04
Ostrzeżenie meteorologiczne: Burze z gradem

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 30 mm, oraz porywami wiatru do 60 km/h. Lokalnie opady gradu. Ważność (cz. urz.) od godz. 11:00 dnia 29.07.2014 do godz. 23:00 dnia 29.07.2014

Zobacz więcej »
2014-07-29
Ostrzeżenie meteorologiczne: Burze z gradem

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 30 mm, oraz porywami wiatru do 65 km/h. Lokalnie opady gradu.
Ważność (cz. urz.) od godz. 11:00 dnia 28.07.2014 do godz. 23:00 dnia 28.07.2014

Zobacz więcej »
2014-07-28
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 47: Burze

Obserwuje się i prognozuje burze z opadami deszczu do 30 mm, oraz porywami wiatru do 60 km/h. Ważność (cz. urz.) od godz. 13:40 dnia 22.07.2014 do godz. 20:00 dnia 22.07.2014

Zobacz więcej »
2014-07-22
Zmiana terminów doradztwa księgowego

Ze względów urlopowych doradztwo księgowe w pierwszych dniach sierpnia się nie odbędzie.  Terminy zastępcze: 23.07.2014 za 04.08.2014 r. oraz 30.07.2014 za 11.08.2014 r.  Godziny bez zmian tj. 16.00-20.00

Zobacz więcej »
2014-07-22
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 46: Burze z gradem

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie opady gradu.
Ważność (cz. urz.) od godz. 15:00 dnia 21.07.2014 do godz. 24:00 dnia 21.07.2014

Zobacz więcej »
2014-07-21
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 45

Prognozuje się od godz. 10:00 dnia 18.07.2014 do godz. 22:00 dnia 18.07.2014 wystąpienie burz z opadami deszczu do 25 mm, lokalnie około 40 mm, oraz porywami wiatru do 65 km/h. Lokalnie opady gradu.

Zobacz więcej »
2014-07-18
2014-04-12