Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Informacje Urzędu Gminy

Ostrzeżenie o wezbraniu z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu o charakterze burzowym, na dopływach Wisły po Dęblin, a w szczególności w małych zlewniach i zlewniach zurbanizowanych - w miejscu wystąpienia opadu burzowego - prognozowany jest gwałtowny wzrost poziomu wody do dolnej części strefy stanów wysokich, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych

Zobacz więcej »
2014-05-27
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 25

Prognozuje się wystąpienie burz, podczas których opady deszczu wyniosą lokalnie do 30 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 70 km/h. Miejscami opady gradu. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) 90%

Zobacz więcej »
2014-05-26
PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

Prognozuje się wystąpienie burz, podczas których opady deszczu wyniosą od 20 mm do 25 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 70 km/h. Lokalnie opady gradu. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych jest informacją orientacyjną. Wydawanie depeszy OSTRZEŻENIE unieważnia i anuluje wszystkie informacje dotyczące tego samego okresu zawarte w prognozie.

Zobacz więcej »
2014-05-26
Światowy Dzień bez Tytoniu

Obchodzony jest corocznie 31 maja jest okazją do zwrócenia uwagi na palenie tytoniu, ochronę praw niepalących, a przede wszystkim motywujący do podejmowania osobistych decyzji zerwania z nałogiem palenia. Tegoroczna kampania antytytoniowa przebiegać będzie pod hasłem „Podnoszenie podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe”.

Zobacz więcej »
2014-05-26
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, a także przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym przemocy w rodzinie

Wójt Gminy Wielka Wieś ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, a także przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym przemocy w rodzinie

Zobacz więcej »
Burze z gradem

Od godz. 13:00 dnia 16.05.2014 do godz. 20:00 dnia 16.05.2014 prognozuje się wystąpienie burz, podczas których opady deszczu wyniosą do 25 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 65 km/h. Lokalnie opady gradu

Zobacz więcej »
2014-05-16
Intensywne opady deszczu

Prognozowana wysokość opadów: od 18:00 14.05 do 06:00 15.05 wyniesie od 10 mm do 20 mm, miejscami do 30 mm, od 06:00 15.05 do 18:00 15.05 wyniesie od 10 mm do 20 mm, miejscami do 30 mm, od 18:00 15.05 do 06:00 16.05 wyniesie od 10 mm do 20 mm, miejscami do 40 mm.

Zobacz więcej »
2014-05-13
Silne wiatry

Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, z północnego wschodu i północy.

Zobacz więcej »
2014-05-15
Ostrzeżenie hydrologiczne
W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, w okresie obowiązywania ostrzeżenia, w zlewni: Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie wojew. Prognozowany jest wzrost wody do strefy stanów wysokich z przekroczeniem stanów ostrzegawczych a dalszej kolejności stanów alarmowych.
Zobacz więcej »
2014-05-14
Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego Gminy Wielka Wieś
Karty Inwentaryzacyjne wraz ze spisami obejmującymi te karty będą zamieszczone na stronie internetowej Gminy Wielka Wieś www.wielka-wies.pl i w BIP oraz na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy Wielka Wieś  przez okres 30 dni od dnia 8 maja 2014r.
Zobacz więcej »
2014-05-08
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na terenie Gminy Wielka Wieś
Wójt Gminy Wielka Wieś, informuje, że na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Gminy w Wielkiej Wsi, ul. Wesoła 48 na tablicy ogłoszeń na parterze na okres 21 dni, począwszy od dnia 07.05.2014r. wywieszono wykazy dla nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy oraz użyczenia w drodze bezprzetargowej.
Zobacz więcej »
2014-05-07
Przerwa w dostawie wody
w dniu: 9.05.2014 r. (piątek) w godzinach: od 8.00 do 15.00 w miejscowościach: Bębło, ulice: Południowa, Turkusowa, Zachruście, Świerkowa oraz Wierzchowie - Rynek
Zobacz więcej »
2014-05-08
II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w edukacji oświaty i wychowania w 2014 roku
Rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w edukacji oświaty i wychowania w 2014 roku
Zobacz więcej »
2014-03-28
Ostrzeżenie: Burze z gradem
Przewiduje się wystąpienie burz, podczas których opady deszczu wyniosą od 20 mm do 30 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 55 km/h. Lokalnie opady gradu.
Zobacz więcej »
2014-04-28
Ważne: 2 maja Urząd Gminy będzie nieczynny
2 maja 2014 r. /piątek/ Urząd Gminy będzie nieczynny
Zobacz więcej »
2014-04-16
Komunikat - szczepienie lisów

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Krakowie zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach 25 kwietnia do 9 maja 2014 r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.

Zobacz więcej »
2014-04-25
Wiosenne przeglądy koni

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie informuje o wiosennych przeglądach koni

Zobacz więcej »
2014-04-14
Zagrożenie wścieklizną

Wojewoda Małopolski na wniosek Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii określił obszar zagrożony wścieklizną u zwierząt, w związku ze stwierdzeniem przypadku wścieklizny u lisa w miejscowości Modlnica (gmina Wielka Wieś). Obszar zagrożony został oznakowany tablicami ostrzegawczymi.

 

Zobacz więcej »
2014-03-17
Dni wolne od pracy w 2014 r.

Dni wolne od pracy w 2014 roku przysługują pracownikom Urzędu Gminy Wielka Wieś w zamian za dni świąteczne przypadające w innym dniu niż niedziela.

Zobacz więcej »
2014-04-10
W Wielki Piątek skrócone godziny pracy Urzędu

18 kwietnia 2014 r. tj. /Wielki Piątek/ Urząd Gminy będzie czynny do godz. 14.00

Zobacz więcej »
2014-04-16
2014-04-12