Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Informacje Urzędu Gminy

Zamknięcie drogi

W związku usuwaniem awarii kanalizacji ciśnieniowej na skrzyżowaniu ul. Kasztanowej i ul. Morskiej Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.  informuje że ul.Kasztanowa od nr 5 do 28 wraz z ulicą Modrzewiową będzie nieprzejezdna.

Zobacz więcej »
2020-11-17
Konsultacje "Rocznego programu współpracy ... na rok 2021

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy samorządu Gminy Wielka Wieś z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”

Zobacz więcej »
2020-11-16
Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Wielka Wieś w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Wielka Wieś

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: do 17 listopada 2020 r. formie pisemnej na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy w Wielkiej Wsi lub w formie elektronicznej na adres: ug@wielka-wies.pl

Zobacz więcej »
2020-11-10
Przerwa w dostawie wody 12.11.2020

Przerwa nastąpi z przyczyn modernizacji sieci wodociągowej w dniu: 12.11.2020 r. (czwartek) w godzinach:  od 8:00 do 13:00

w miejscowości: Modlnicy.

Zobacz więcej »
2020-11-09
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do: zamiany, użytkowania i najmu w trybie bezprzetargowym na terenie Gminy Wielka Wieś

Wójt Gminy Wielka Wieś informuje, że na tablicy ogłoszeń na parterze, wywieszono na okres 21 dni począwszy od 6.11.2020r. wykazy nieruchomości przeznaczonych do: zamiany, użytkowania i najmu w trybie bezprzetargowym.

Zobacz więcej »
2020-11-06
Nabór pracowników w Urzędzie

Wójt Gminy Wielka Wieś ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji oraz Referacie Gospodarki Komunalnej, Geodezji i Planowania Przestrzennego. 

Zobacz więcej »
2020-11-05
Informacja o złożonej ofercie: Herody – ocalić od zapomnienia część II

Do Urzędu Gminy Wielka Wieś wpłynęły oferty na realizację zadań publicznych pn.

Herody – ocalić od zapomnienia część II

Zobacz więcej »
2020-11-02
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 231

Intensywne opady deszczu

Zobacz więcej »
2020-10-12
Przerwa w dostawie wody 8.10.2020

Informujemy o przewie dostawy wody w Bęble, 8.10.2020 r.

Zobacz więcej »
2020-10-07
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś w zakresie obszarów: „Modlnica-10”, „Modlnica-11”, „Prądnik Korzkiewski-2” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Zobacz więcej »
2020-10-01
Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa – nowoczesny sposób informowania policji o zaobserwowanych zagrożeniach.

Zobacz więcej »
2020-09-25
Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych

Osoby niepełnosprawne  zamieszkałe na terenie Powiatu Krakowskiego mogą uzyskać dofinansowanie ze  środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Krakowie.

Zobacz więcej »
2020-09-24
Ogłoszenie o dyżurach Gminnego Biura Spisowego

Przez cały okres trwania Powszechnego Spisu Rolnego będą pełnione dyżury przez Gminne Biuro Spisowe w godzinach pracy Urzędu Gminy Wielka Wieś

Zobacz więcej »
2020-09-23
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP w zakresie obszarów: „Modlnica-10”, „Modlnica-11”, „Prądnik Korzkiewski-2”

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś w zakresie obszarów: „Modlnica-10”, „Modlnica-11”, „Prądnik Korzkiewski-2” wraz z prognozą oddziaływania na środowisk

Zobacz więcej »
2020-09-23
Ogłoszenie o naborze

Konkurs na stanowisko urzędnicze w Referacie Gospodarki Komunalnej, Geodezji i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Gminy Wielka Wieś – 1 etat.

Zobacz więcej »
2020-09-17
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji

Zobacz więcej »
2020-09-23
Harmonogram zebrań wiejskich wrzesień 2020 r.

Zapraszamy na zebrania wiejskie w temacie bieżących inwestycji i funduszy sołeckich na 2021 r.

Zobacz więcej »
2020-08-24
Informacja o złożonej ofercie - Cuda natury, cudami Jury

Do Urzędu Gminy Wielka Wieś wpłynęły oferta na realizację zadania publicznego pn.

Cuda natury, cudami Jury”

Zobacz więcej »
2020-08-28
Lokalności 6.09.2020

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa zaprasza 6.09.2020 do Michałowic

Zobacz więcej »
2020-08-25
Brak wody 25.08.2020

Przerwa w dostawie wody Biały Kościół

Zobacz więcej »
2014-04-12