Informacje Urzędu Gminy

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 75

Od godz. 13:00 dnia 09.09.2014 do godz. 24:00 dnia 09.09.2014 prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie około 40 mm, oraz porywami wiatru do 60 km/h. Lokalnie opady gradu.

Zobacz więcej »
2014-09-09
Zebranie wiejskie w Będkowicach

Sołtys i Rada Sołecka sołectwa Będkowice zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się w budynku OSP w dniu 13 września 2014 r. (sobota) o godzinie 18.30.

Zobacz więcej »
2014-09-04
Zebranie wiejskie w Wierzchowiu

Sołtys i Rada sołecka w Wierzchowiu zapraszają na zebranie wiejskie, które odbędzie się na rynku w dniu 14 września 2014 r. (niedziela) o godzinie 17.00.

Zobacz więcej »
2014-09-03
Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

ZASIŁKI RODZINNE I DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO - NOWY OKRES ZASIŁKOWY – OD 01-11-2014 r. DO 31-10-2015 r.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY - NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY – OD 01-10-2014 r. DO 30-09-2015 r.

Zobacz więcej »
2014-09-02
Zebranie wiejskie w Prądniku Korzkiewskim

Sołtys i Rada sołecka w Prądniku Korzkiewskim zapraszają na zebranie wiejskie, które odbędzie się na działce wiejskiej w dniu 6 września 2014 r. (sobota) o godzinie 18.00. 

Zobacz więcej »
2014-09-01
Zebranie wiejskie w Białym Kościele

9 września 2014 r. /wtorek/ o godz. 18.30 w Szkole Podstawowej w Białym Kościele odbędzie się zebranie wiejskie

Zobacz więcej »
2014-09-02
Informacja dla rodzin wielodzietnych 3+ z terenu Gminy Wielka Wieś - BILET WOLNEJ JAZDY

Rodzice/rodzic/opiekunowie prawni mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci mogą otrzymać bezpłatne bilety wolnej jazdy w ramach Krakowskiej Karty Miejskiej, dzięki której można poruszać się wszystkimi liniami MPK w strefie miejskiej i podmiejskiej.

Zobacz więcej »
2014-09-01
Zebranie wiejskie w Giebułtowie

Sołtys i Radny sołectwa Giebułtów zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się w budynku wielofunkcyjnym przy ulicy Orlich Gniazd 30 (wejście od strony parkingu) w dniu 29 sierpnia 2014 r. (piątek) o godzinie 18.30. 

Zobacz więcej »
2014-08-21
Zebranie wiejskie w Szycach

Sołtys wsi Szyce zaprasza mieszkańców sołectwa na zebranie wiejskie, które odbędzie się w Świetlicy dnia 2 września 2014 (wtorek) o godz. 18.30 Tematem zebrania będzie: Fundusz sołecki – wybór zadań do realizacji w roku 2015.

Zobacz więcej »
2014-08-25
Zebranie w Wielkiej Wsi

Sołtys Wielkiej Wsi zaprasza mieszkańców sołectwa na zebranie wiejskie, które odbędzie się w Szkole Podstawowej dnia 5 września 2014 (piątek) o godz. 18.30

Zobacz więcej »
2014-08-29
Przerwa w dostawie wody

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.  w Wielkiej Wsi, informuje, że w związku z robotami inwestycyjnymi na sieci wodociągowej, wystąpi przerwa w dostawie wody w Wielkiej Wsi. 

Zobacz więcej »
2014-08-26
Zebranie wiejskie w Modlnicy

Sołtys i Radne sołectwa Modlnica zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się w budynku remizy OSP  w dniu 26 sierpnia 2014 r. o godzinie 18.30

Zobacz więcej »
2014-08-21
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 69: Intensywne opady deszczu/1

Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów od 20 mm do 35 mm. Największa intensywność zjawiska przewidywana jest w południowej połowie województwa od godz. 4:00 do godz. 12:00. Ważność (cz. urz.) od godz. 00:00 dnia 21.08.2014 do godz. 15:00 dnia 21.08.2014

Zobacz więcej »
2014-08-21
ARR przyjmuje powiadomienia od Rolników poszkodowanych embargo

Producenci rolni, którzy chcieliby skorzystać z możliwości wycofania mogą składać powiadomienia do właściwych, ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę powiadamiającego, Oddziałów Terenowych Agencji Rynku Rolnego na załączonym formularzu

Zobacz więcej »
2014-08-20
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Modlniczka-1” w zakresie ustaleń tekstowych planu

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, ul. Wesoła 48, 32-089 Wielka Wieś, w terminie do dnia 11.09.2014 r.

Zobacz więcej »
2014-08-20
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś w zakresie dotyczącym obszaru „Modlnica-9”

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, ul. Wesoła 48, 32-089 Wielka Wieś, w terminie do dnia 11.09.2014 r. 

Zobacz więcej »
2014-08-20
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś w granicach obszaru „Modlnica-9”

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, ul. Wesoła 48, 32-089 Wielka Wieś, w terminie do dnia 11.09.2014 r. 

Zobacz więcej »
2014-08-20
Ostrzeżenie meteorologiczne 67: Silne burze z gradem/2

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 30 mm do 40 mm, lokalnie około 60 mm, oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie opady gradu. Ważność (cz. urz.) od godz. 12:00 dnia 11.08.2014 do godz. 24:00 dnia 11.08.2014

Zobacz więcej »
2014-08-11
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 64

Prognozuje się od godz. 12:00 dnia 08.08.2014 do godz. 22:00 dnia 08.08.2014 wystąpienie burz z opadami deszczu do 30 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h.

Zobacz więcej »
2014-08-08
Ostrzeżenie meteorologiczne: Silne burze z gradem/2, Intensywne opady deszczu/2

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 30 mm do 40 mm, lokalnie około 50 mm, oraz porywami wiatru do 65 km/h. Lokalnie opady gradu. W nocy prognozuje się dodatkowo wystąpienie punktowo opadow deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów od 40 mm do 60 mm. Ważność (cz. urz.) od godz. 12:00 dnia 07.08.2014 do godz. 06:30 dnia 08.08.2014

Zobacz więcej »
2014-08-07
2014-04-12