Informacje Urzędu Gminy

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Wójt Gminy Wielka Wieś, informuje, że na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r., Nr 0 poz. 518 z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Gminy w Wielkiej Wsi, ul. Wesoła 48 na tablicy ogłoszeń na parterze, dnia 02.07.2013r., na okres 6 tygodni, wywieszono wykaz dla nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zobacz więcej »
2014-07-02
Uwaga przedsiębiorcy!

Od jednego z działających na terenie naszej gminy biur księgowych otrzymaliśmy ostrzeżenie, o rozsyłanych do firm pismach namawiających do opłacenia wpisu w Centralnym Rejestrze Płatników. Przypominamy, że wszelkie  czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.

Zobacz więcej »
2014-07-08
OSTRZEŻENIE Wezbranie wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

W związku z występującymi obecnie opadami o charakterze burzowym oraz prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, na rzekach na terenie województwa prognozowany jest wzrost poziomu wody w strefie stanów średnich oraz do dolnej części strefy stanów wysokich, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Zobacz więcej »
2014-07-11
OSTRZEŻENIE o Intensywnych opadach deszczu

Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów od 50 mm do 60 mm. Największa intensywność opadów spodziewana jest w drugiej połowie nocy 11/12.07.2014 i w pierwszej połowie dnia 12.07.2014, w górach i we wschodniej połowie województwa do 60 km/h.

Zobacz więcej »
2014-07-11
OSTRZEŻENIE o burzach

Prognozuje się od godz. 12:00 dnia 11.07.2014 do godz. 18:00 dnia 11.07.201wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 60 km/h.

Zobacz więcej »
2014-07-11
Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I:31

W ciągu najbliższych dwóch dób w związku prognozowanymi intensywnymi opadami o charakterze burzowym  - w zlewniach dopływów Wisły, szczególnie w ich górnych biegach, oraz na mniejszych ciekach i w zlewniach zurbanizowanych spodziewane są w miejscach wystąpienia tych burz gwałtowne wzrosty poziomu wody, lokalnie do dolnej części strefy stanów wysokich z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Zobacz więcej »
2014-07-10
OSTRZEŻENIE Nr 38

Prognozuje się od godz. 11:00 dnia 09.07.2014 do godz. 03:00 dnia 10.07.2014 wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie około 40. mm, oraz porywami wiatru do 65 km/h. Lokalnie opady gradu.

Zobacz więcej »
2014-07-09
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 37

Prognozuje się od godz. 12:00 dnia 08.07.2014  do godz. 24:00 dnia 08.07.2014 wystąpienie burz z opadami deszczu do 30 mm, oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie możliwe opady gradu.

Zobacz więcej »
2014-07-08
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 35

Prognozuje się od godz. 13:00 dnia 07.07.2014r. do godz. 18:00 dnia 08.07.2014r. temperaturę max. od 29 st. C do 32st. C

Zobacz więcej »
2014-07-07
Ostrzeżenia: burze z gradem i intensywne opady deszczu

Prognozuje się wystąpienie burz, podczas których opady deszczu wyniosą od 15 mm do 30 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 70 km/h. Lokalnie opady gradu.
Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów do 40 mm.

Zobacz więcej »
2014-07-02
Rozporządzenie Wojewody

ROZPORZĄDZENIE (nr poz. Rej. 9/14) WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 6 maja 2014 r. uchylające Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze

Zobacz więcej »
2014-07-02
Otwarty konkurs ofert

Urząd Gminy Wielka Wieś informuje, iż  w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadania gminy Wielka Wieś w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, a także przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym przemocy w rodzinie, wybrano ofertę Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras, ul. Fabryczna 15; 20-301 Lublin.

Zobacz więcej »
2014-06-30
Ostrzeżenie o intensywnych opadach deszczu/1

Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów od 30 mm do 40 mm, miejscami od 40 mm do 50 mm.

Zobacz więcej »
2014-06-30
Informacja dla mieszkańców Giebułtowa

Z uwagi na konieczność przeprowadzenia wymiany sieci wodociągowej przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Wielkiej Wsi oraz prace odtworzeniowe pasa drogowego na terenie sołectwa Giebułtów zamknięta będzie ul. Orlich Gniazd na odcinku od Kościoła w kierunku tzw. Morgi w okresie od 30 czerwca 2014 roku do 20 sierpnia 2014 roku

Zobacz więcej »
2014-06-27
Ostrzeżenie 30: Intensywne opady deszczu

Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym, głównie w północno-zachodniej połowie województwa. Prognozowana wysokość opadów: od 25 mm do 35 mm, lokalnie od 35 mm do 50 mm.

Zobacz więcej »
2014-06-25
OSTRZEŻENIE O ZANIECZYSZCZENIU POWIETRZA

Zaleca się ograniczenie przebywania na powietrzu, szczególnie przez dzieci, osoby starsze i chore na astmę, a także ograniczenie czasu uprawiania sportów i ćwiczeń na otwartym powietrzu w dniu 11 i 12 czerwca br. – zwłaszcza w godzinach 11.00 – 18.00.

Zobacz więcej »
2014-06-11
Dopłata do materiału siewnego

Jeszcze tylko do 25 czerwca 2014 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, dotyczące materiału siewnego - zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych, ziemniaka, mieszanek zbożowych i pastewnych - zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia 15 lipca 2013 r. do 15 czerwca 2014 r.

Zobacz więcej »
2014-06-09
OSTRZEŻENIE o upale

Prognozuje się temperaturę maksymalną od 29°C do 33°C. Temperatura minimalna od 15°C do 17°C, od godz. 13:00 dnia 09.06.2014 do godz. 18:00 dnia 11.06.2014

Zobacz więcej »
2014-06-09
Spotkanie informacyjno-promocyjne PROW

10 czerwca 2014r. o godz. 10:00 w budynku komunalnym OSP w Czajowicach odbędzie się spotkanie informacyjno-promocyjne. Tematem spotkania będzie omówienie projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020 oraz nowych zasad przyznawania płatności bezpośrednich.

Zobacz więcej »
2014-06-04
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 28

Prognozuje się wystąpienie burz, podczas których opady deszczu wyniosą od 20 mm do 30 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 65 km/h. Lokalnie opady gradu. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) 80%

Zobacz więcej »
2014-05-29
2014-04-12