Informacje Urzędu Gminy

Informacja o złożonej ofercie: Herody – ocalić od zapomnienia część II

Do Urzędu Gminy Wielka Wieś wpłynęły oferty na realizację zadań publicznych pn.

Herody – ocalić od zapomnienia część II

Zobacz więcej »
2020-11-02
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 231

Intensywne opady deszczu

Zobacz więcej »
2020-10-12
Przerwa w dostawie wody 8.10.2020

Informujemy o przewie dostawy wody w Bęble, 8.10.2020 r.

Zobacz więcej »
2020-10-07
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś w zakresie obszarów: „Modlnica-10”, „Modlnica-11”, „Prądnik Korzkiewski-2” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Zobacz więcej »
2020-10-01
Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa – nowoczesny sposób informowania policji o zaobserwowanych zagrożeniach.

Zobacz więcej »
2020-09-25
Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych

Osoby niepełnosprawne  zamieszkałe na terenie Powiatu Krakowskiego mogą uzyskać dofinansowanie ze  środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Krakowie.

Zobacz więcej »
2020-09-24
Ogłoszenie o dyżurach Gminnego Biura Spisowego

Przez cały okres trwania Powszechnego Spisu Rolnego będą pełnione dyżury przez Gminne Biuro Spisowe w godzinach pracy Urzędu Gminy Wielka Wieś

Zobacz więcej »
2020-09-23
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP w zakresie obszarów: „Modlnica-10”, „Modlnica-11”, „Prądnik Korzkiewski-2”

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś w zakresie obszarów: „Modlnica-10”, „Modlnica-11”, „Prądnik Korzkiewski-2” wraz z prognozą oddziaływania na środowisk

Zobacz więcej »
2020-09-23
Ogłoszenie o naborze

Konkurs na stanowisko urzędnicze w Referacie Gospodarki Komunalnej, Geodezji i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Gminy Wielka Wieś – 1 etat.

Zobacz więcej »
2020-09-17
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji

Zobacz więcej »
2020-09-23
Harmonogram zebrań wiejskich wrzesień 2020 r.

Zapraszamy na zebrania wiejskie w temacie bieżących inwestycji i funduszy sołeckich na 2021 r.

Zobacz więcej »
2020-08-24
Informacja o złożonej ofercie - Cuda natury, cudami Jury

Do Urzędu Gminy Wielka Wieś wpłynęły oferta na realizację zadania publicznego pn.

Cuda natury, cudami Jury”

Zobacz więcej »
2020-08-28
Brak wody 25.08.2020

Przerwa w dostawie wody Biały Kościół

Zobacz więcej »
Lokalności 6.09.2020

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa zaprasza 6.09.2020 do Michałowic

Zobacz więcej »
2020-08-25
Stomatolog pilnie poszukiwany

Wójt Gminy Wielka Wieś zaprasza lekarzy dentystów/stomatologów do współpracy w zakresie realizacji postanowień art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078)

Zobacz więcej »
2020-08-21
Burze z gradem/1 18.08.2020

Burze z gradem/1 18.08.2020

Zobacz więcej »
2020-08-18
Lokalności 22.08.2020

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa zaprasza do Kocmyrzowa

Zobacz więcej »
2020-08-17
Zebranie wiejskie Tomaszowice 20.08.2020

Sołtys zawiadamia o zebraniu wiejskim w Tomaszowicach 20.08.2020 r. (czwartek) o godz. 19:00 w Remizie OSP Tomaszowice

Zobacz więcej »
2020-08-14
Informacja powiatowego lekarza weterynarii

Informacja powiatowego lekarza weterynarii w Krakowie dla właścicieli gospodarstw

Zobacz więcej »
2020-08-10
2014-04-12