Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że zostały otwarte nabory na dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier uniemożliwiającym osobom Niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu społecznym, zawodowym i edukacji.
Wniosek o dofinansowanie można złożyć poprzez System Obsługi Wsparcia (SOW). To przygotowana przez PFRON platforma dostępna pod adresem internetowym https://sow.pfron.org.pl umożliwiająca kompleksowe załatwienie sprawy zarówno przez osoby z niepełnosprawnościami jak i realizatorów programu.
Nabór trwa w terminach:
Moduł I – od 01.03.2022 – 31.08.2022r.
Moduł II – od 01.03.2022r – 31.03.2022r – dofinansowanie do semestru letniego
– od 01.09.2022r. – 10.10.2022r. – dofinansowanie do semestru zimowego
Szczegóły w załączniku.

Pliki do pobrania:
2022-04-22