Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Apel do właścicieli psów

Apel do właścicieli psów

W związku z częstymi zgłoszeniami dotyczącymi psów pozostawionych bez opieki na terenie naszej Gminy, mając na uwadze względzie mieszkańców, a zwłaszcza dzieci, zwracamy się z prośbą o zabezpieczenie swoich nieruchomości przed samowolną ucieczką psa i bezwzględne utrzymywanie zwierząt na terenie swojej posesji.

Przypominam mieszkańcom o obowiązkach spoczywających na właścicielach i opiekunach psów!

W razie nie spełnienia tych obowiązków psy wolno biegające, po wcześniejszym zgłoszeniu z sołectwa, będą wyłapywane.

W świetle obowiązujących przepisów ustawy o ochronie zwierząt (art. 10a) zabronione jest wypuszczanie psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna oraz nakłada obowiązek prowadzania psów na smyczy, a w przypadku ras uznawanych za agresywne w kagańcu. Za naruszenie tego przepisu grozi kara aresztu lub grzywny (art. 37) ustawy o ochronie zwierząt.

Psy mogą być wypuszczane tylko na terenie prywatnym pod warunkiem, że teren jest ogrodzony w taki sposób, aby pies nie miał możliwości wyjścia, a nieruchomość musi być oznakowana tabliczką z odpowiednim ostrzeżeniem. Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko w rejonach niezagospodarowanych poza terenami zabudowanymi, miejscami użyteczności publicznej, parkami, placami zabaw, ulicami, chodnikami, piaskownicami itp.

Na koniec przypominamy o obowiązku szczepienia psów  raz w roku przeciw wściekliźnie oraz o uzyskanie odpowiedniego zezwolenia w przypadku posiadania psa rasy uznanej za agresywną.

Tagi dla strony:

2017-01-09