Cykl spotkań konsultacyjnych dotyczących opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027


W terminie 4-8 lipca 2022 roku na terenie gmin LGD odbył się cykl spotkań konsultacyjnych dotyczących opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.

Na spotkaniach zostały omówione zagadnienia dotyczące podejścia LEADER, roli społeczności lokalnej w procesie partycypacyjnego opracowywania LSR, zaprezentowane zostały poszczególne etapy prac nad nową strategią (LSR), a także pokazany został zarys funkcjonowania LGD w nowym okresie programowania.

W związku z okresem wakacyjnym frekwencja na spotkaniach była stosunkowo niewielka, dlatego zachęcamy do zapoznania się z prezentacją ze spotkań.

Bardzo nam zależy, aby poznać realne potrzeby obszaru oraz pomysły na projekty, dlatego prosimy o wypełnienie Kart Projektu, Ankiety oraz Analizy SWOT, których druki znajdują się poniżej.

Wypełnione dokumenty można przesyłać do 16 sierpnia na adres mailowy info@koronakrakowa.pl lub przynieść na kolejne spotkania, które odbędą się w następujących terminach:2022-07-25