Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Darmowa pomoc prawna

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium” z siedzibą w Krakowie ma przyjemność poinformować, że dzięki staraniom władz Powiatu Krakowskiego mieszkańcy Gminy Wielka Wieś już po raz drugi mają możliwość uzyskania darmowej pomocy prawnej świadczonej przez radców prawnych oraz adwokatów pełniących dyżury w Zabierzowie oraz w Skale. Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest zgodnie z następującym harmonogramem:
1. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Zabierzowie (Rynek 1):
– w poniedziałki: od 15:00 do 19:00
- we wtorki: od 15:00 do 19:00
- w środy: od 15:00 do 19:00
- w czwartki: od 15:00 do 19:00
- w piątki: od 15:00 do 19:00
Ponadto we wtorki: 4 kwietnia, 18 kwietnia, 2 maja, 9 maja, 20 czerwca, 22 sierpnia, 7 listopada, 5 grudnia oraz 12 grudnia 2017 roku punkt w Zabierzowie będzie czynny w godzinach od 11:00 do 19:00.
2. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Skale (ul. Bohaterów Września 42):
– w poniedziałki: od 13:00 do 17:00
- we wtorki: od 11:00 do 15:00
- w środy: od 11:00 do 15:00
- w czwartki: od 9:00 do 13:00
- w piątki: od 8:00 do 12:00
W następujących terminach: 6 kwietnia, 20 kwietnia, 11 maja, 22 czerwca, 17 sierpnia, 2 listopada, 14 grudnia oraz 21 grudnia 2017 roku, punkt ten będzie działał w godzinach od 9:00 do 17:00.
Pragniemy zwrócić uwagę, iż nie każdy mieszkaniec Gminy Wielka Wieś pozostaje uprawniony do skorzystania z darmowej pomocy prawnej radcy prawnego lub adwokata. Pomoc ta przysługuje w szczególności osobie spełniającej co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
1) nie ukończyła 26 lat, lub ukończyła 65 lat,
2) jest w ciąży (w tym wypadku pomoc prawna ogranicza się do zakresu związanego z ciążą i urodzeniem dziecka),
3) posiada Kartę Dużej Rodziny (kartę taką pod pewnymi warunkami uzyskują osoby posiadające na wychowaniu minimum troje dzieci,
4) posiada status kombatanta, weterana działań poza granicami państwa lub weterana poszkodowanego i dysponuje odpowiednio stosownym zaświadczeniem lub legitymacją,
5) znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub zagrożenia.
6) w okresie 12 miesięcy wstecz otrzymała jedno z 23 świadczeń (pieniężnych lub niepieniężnych) opisanych w Ustawie o pomocy społecznej.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej znajdą Państwo na poświęconych tej tematyce stronach internetowych:
http://powiat.krakow.pl/nieodplatna-pomoc-prawna/">Powiatu Krakowskiego
http://darmoweporady-krk.pl">nieodpłatna pomoc prawna powiat krakowski
Ponadto dla osób niespełniających kryteriów ustawowych, Fundacja zorganizowała na terenie Krakowa dodatkowy punkt pomocy, gdzie darmową poradę prawną może pozyskać każdy zainteresowany, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty (telefonicznym lub za pośrednictwem strony internetowej). Wszelkie informacje dotyczące dodatkowego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej mogą Państwo znaleźć pod adresem http://fundacja-consilium.pl/">prawnik Kraków. Pod wskazanym adresem internetowym dostępny jest szczegółowy harmonogram, dane kontaktowe oraz narzędzie do rezerwacji terminów.
Zachęcamy mieszkańców Gminy Wielka Wieś do korzystania z darmowego poradnictwa prawnego.


Z wyrazami szacunku
radca prawny Bernard Jirnov
Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium” z siedzibą w Krakowie

Tagi dla strony:

2017-09-27