Dni wolne od pracy w 2014 r.

Dni wolne od pracy w 2014 roku przysługują pracownikom Urzędu Gminy Wielka Wieś w zamian za dni świąteczne przypadające w innym dniu niż niedziela.

Wyznacza się następujące dni jako dni wolne od pracy w roku 2014:
1) dzień 2 maja 2014r. – w zamian za przypadające w sobotę, tj. 3 maja, Święto Narodowe Trzeciego Maja,
2) dzień 24 grudnia 2014r. – w zamian za przypadający w sobotę, tj. 1 listopada, Dzień Wszystkich Świętych.

Ważne:

Ze względu na kalendarz wyborczy do Parlamentu Europejskiego w dniu 2 maja 2014 r. dyżur w Urzędzie Gminy
pełnić będą:
Stanisław Kasprzyk – sekretarz gminy– pełnomocnik do spraw wyborów
Elżbieta Ciejek – inspektor do spraw ewidencji ludności.

2014-04-10