Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Edukatornia - oferta warsztatów podnoszących kompetencje mieszkańców

"Edukatornia"- oferta warsztatów podnoszących kompetencje mieszkańców LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa.

Niezmiernie miło nam jest poinformować, iż pod koniec kwietnia b.r. Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa złożyło do weryfikacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego kolejny projekt grantowy, tym razem z zakresu edukacji i ekologii (zadania dotyczące wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych).
Wspomniany projekt to efekt 15 mini projektów grantowych złożonych przez organizacje pozarządowe z terenu 5 podkrakowskich gmin (Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Michałowice, Wielka Wieś i Zielonki). Aktualnie nasza oferta jest weryfikowana przez UMWM i jeśli wszystko przebiegnie pomyślnie bezpłatne szkolenia i warsztaty będą realizowane w latach 2020-2021. A wachlarz szkoleń jest bardzo szeroki i różnorodny: od warsztatów muzycznych, sztuki ludowej, rękodzieła, artystyczno-ekologicznych po zajęcia z bezpieczeństwa ruchu drogowego, genealogii, popularyzacji nauk ścisłych czy kreowania postaw proekologicznych i wiele innych. Każdy znajdzie coś dla siebie.
Przypomnijmy, że grant będzie realizowany w ramach podziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich).
Szczegółowe informacje na temat projektu i naszych innych działań znajdą Państwo na stronie internetowej www.koronakrakowa.pl.
Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa

2020-05-06