Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Informacja dla przedsiębiorców prowadzących detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, ma obowiązek do 31 stycznia 2019r. złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2018r. i dokonać opłaty za korzystanie z zezwoleń (w tym I rata do 31 stycznia 2019r., II rata do 31 maja 2019r. oraz III rata do 30 września 2019r.).
Niedokonanie opłaty w terminie skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub naliczeniem opłaty dodatkowej.

2019-01-03