Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Informacja dotycząca nowych dowodów osobistych

Informujemy, iż od 8 listopada 2021 r. wydawane będą nowe dowody osobiste z drugą cechą biometryczną – odciskami palców. Ponadto na dowodzie osobistym będzie umieszczony podpis posiadacza dowodu osobistego (osoby powyżej 12 roku życia).


Nie zmieniają się dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – nadal potwierdza tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic państw, które honorują dowód osobisty jako dokument podróży.


Dodatkowo e-dowód jest bezpiecznym narzędziem, które umożliwia:
• uwierzytelnianie w e-usługach,
• podpisywanie dokumentów elektronicznych,
• korzystanie z automatycznych bramek granicznych (np. na lotniskach),
• komunikację obywatela z:
- administracją publiczną,
- służbą zdrowia,
- podmiotami komercyjnymi.


Dokumenty wydane przed 08.11.2021 roku zachowują swoją ważność do daty wskazanej w dokumencie.


Warstwa graficzna zmieni się nieznacznie, natomiast warstwa elektroniczna będzie zawierać:
• certyfikat potwierdzania obecności – zamieszczany w e-dowodzie każdej osoby,
• certyfikat identyfikacji i uwierzytelniania - zamieszczany w e-dowodzie każdej osoby, która posiada pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
• certyfikat podpisu osobistego – zamieszczany w e-dowodzie osoby, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i przy składaniu wniosku o wydanie dowodu wyraziła zgodę na umieszczenie tego certyfikatu,
• przestrzeń na zamieszczenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.


Wniosek o wydanie dowodu osobistego drogą elektroniczną można złożyć tylko w przypadku, gdy dokument ma być wydany osobie, która nie ukończyła 12. roku życia. Od osób, które ukończyły 12 lat pobierane są odciski palców, w związku z czym złożenie wniosku odbywa się tylko w urzędzie.


Dodatkowe informacje znajdziecie Państwo na stronie www.edowod.gov.pl


Referat Spraw Obywatelskich

2021-11-17