Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

ZASIŁKI RODZINNE I DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO NOWY OKRES ZASIŁKOWY – OD 01-11-2014 r. DO 31-10-2015 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi – Sekcja ds. Świadczeń Rodzinnych informuje, iż okres zasiłkowy 2013/2014 kończy się w październiku 2014 r. W celu uzyskania świadczeń rodzinnych w kolejnym okresie zasiłkowym tj. od 01-11-2014 r. do 31-10-2015 r. konieczne jest złożenie nowego wniosku wraz z wymaganą dokumentacją.
Zgodnie z art. 26 ustawy o świadczeniach rodzinnych wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków na nowy okres zasiłkowy 2014/2015 przyjmowane są od 1 września 2014 r.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do 30 września, świadczenia rodzinne przysługujące za listopad wypłaca się do dnia 30 listopada (art. 26 ust. 3 Ustawy o świadczeniach rodzinnych).
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 października do 30 listopada, świadczenia rodzinne przysługujące za listopad wypłaca się do dnia 31 grudnia (art. 26 ust. 4 Ustawy o świadczeniach rodzinnych).   
         

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY – OD 01-10-2014 r. DO 30-09-2015 r.

Okres świadczeniowy 2013/2014 kończy się we wrześniu 2014 roku. W celu uzyskania świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kolejnym okresie świadczeniowym tj. od 01-10-2014 r. do 30-09-2015 r. konieczne jest złożenie nowego wniosku wraz z wymaganą dokumentacją. Zgodnie z art. 20 ustawy               o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2014/2015 przyjmowane są od 1 sierpnia 2014 r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do 31 października.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 30 listopada.
W związku z rozpoczynającym się nowym okresem zasiłkowym – w miesiącu wrzesień Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi – Sekcja ds. Świadczeń Rodzinnych                           i Funduszu Alimentacyjnego w poniedziałek oraz środę przedłuża godziny pracy. Ośrodek w tych dniach czynny będzie od 7.30 do 17.30, w pozostałe dni godziny pracy pozostają bez zmian tj. od 7.30 do 15.30.

Tagi dla strony:

2014-09-02