Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Informacja nt. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Urząd Gminy Wielka Wieś uprzejmie informuje przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku dokonania opłat za przedmiotowe zezwolenia na rok 2015 oraz o złożenie stosowanych oświadczeń o wartości sprzedaży napojów i alkoholowych w roku 2014. TERMIN nieprzekraczalny do dnia 31.01.2015 roku (sobota).

(art. 111 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982 roku (Dz.U. z 2012, poz.1356 z póź. zm.)

Tagi dla strony:

2015-01-19