Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Informacja o naborach wniosków na działania przedsiębiorcze 2021

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa informuje o naborach wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) na działania przedsiębiorcze. Nabór i przyjmowanie wniosków odbędzie się w terminie 4-18 maja 2021r.
Kwota dostępnych środków na działanie Podejmowanie działalności gospodarczej – (nabór nr 2/2021) w ogłoszonym naborze wynosi 80 000,00 zł – pozwoli to na sfinansowanie tylko jednego wniosku. Natomiast na działanie Rozwijanie działalności gospodarczej (nabór nr 1/2021) budżet dostępny w ogłoszonym naborze to 839 661,00 zł – jeden beneficjent może ubiegać się o maksymalnie 119 951,57 zł, co pozwoli na sfinansowanie 7 wniosków.
Szczegółowe informacje, ogłoszenia, dokumenty aplikacyjne oraz pomocnicze dotyczące naborów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.koronakrakowa.pl.
Więcej informacji pod numerami telefonów: 664 067 823, 12 346 43 12, e-mail: info@koronakrakowa.pl

2021-04-20