Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I:31

                                               Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I:31

Nazwa biura

BPH O/Kraków IMGW PIB

Zjawisko/stopień zagrożenia

Gwałtowne wzrosty stanów wody/1

Obszar

Rejon hydrologiczny IV a (śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie)

Ważność (cz. urz.)

od godz. 15:00 dnia 09.07.2014 do godz. 15:00 dnia 11.07.2014

Przebieg

W ciągu najbliższych dwóch dób w związku prognozowanymi intensywnymi opadami o charakterze burzowym  - w zlewniach dopływów Wisły, szczególnie w ich górnych biegach, oraz na mniejszych ciekach i w zlewniach zurbanizowanych spodziewane są w miejscach wystąpienia tych burz gwałtowne wzrosty poziomu wody, lokalnie do dolnej części strefy stanów wysokich z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

45%

Uwagi

W sytuacji wystąpienia istotnych zmian w czasie lub w przebiegu zjawiska, ostrzeżenie może ulec zmianie.

Dyżurny synoptyk

Anna Śmiech

Godzina i data wydania

09.07.2014 - godz. 14:50

SMS

IMGW PIB OSTRZEGA: GWALTOWNE WZROSTY STANOW WODY/1 slaskie, malopolskie, swietokrzyskie, podkarpackie, lubelskie od15:00/09.07.do15:00/11.07.2014

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

2014-07-10