Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:40

                                     INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:40

Nazwa biura

prognoz hydrologicznych: BPH IMGW-PIB O/Kraków Sho Kraków

Zjawisko/stopień zagrożenia

wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2

Obszar

województwo małopolskie

Ważność (cz. urz.)

od godz. 10:30 dnia 25.09.2015 do godz. 08:00 dnia 27.09.2015

Przebieg

W związku z występującymi oraz nadal prognozowanymi opadami deszczu o charakterze ciągłym i konwekcyjnym, w zlewniach: Skawy, Raby, Dunajca i Ropy, a także na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa oraz w zlewniach zurbanizowanych, spodziewane są wzrosty poziomu wody (miejscami gwałtowne) do strefy stanów średnich oraz do dolnej części strefy stanów wysokich, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. Punktowo, na mniejszych rzekach, w miejscu wystąpienia silnych opadów burzowych połączonych z opadem jednostajnym, istnieje możliwość przekroczenia stanów alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

70%

Uwagi

W sytuacji istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska, Informacja może ulec zmianie.

 

2015-09-25