Informacja o pomocy finansowej z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Urząd Gminy Wielka Wieś informuje o możliwości wnioskowania o pomoc finansową do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Poniżej podajemy odnośniki do stron z informacjami o naborach do poszczególnych programów, ich terminach, zakresie wsparcia, formie jego udzielania, kryteriach udziału oraz sposobie aplikowania.

Wnioski o pomoc finansową można składać w następującym zakresie:
1. Wsparcia rolników, rybaków oraz mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie przetwórstwa lub
wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury:
https://www.gov.pl/web/arimr/dzialanie-1-wsparcie-mikro-malych-i-srednich-przedsiebiorstw-nawykonywanie-
dzialalnosci-w-zakresie-przetworstwa-lub-wprowadzania-do-obrotu-produktow-rolnych-
rybolowstwa-lub-akwakultury
https://www.gov.pl/web/arimr/dzialanie-3-wsparcie-w-zakresie-przetwarzania-i-wprowadzania-doobrotu-
produktow-rolnych-spozywczych-oraz-rybolowstwa-lub-akwakultury
• termin aplikowania: do 18 listopada 2022 r.


2. Wymiany pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest na budynkach służących do
produkcji rolniczej w gospodarstwach rolnych:
https://www.gov.pl/web/arimr/dzialanie-5-wymiana-pokryc-dachowych-z-materialow-szkodliwychdla-
zdrowia-lub-srodowiska-w-gospodarstwach-nabor-2022
• termin aplikowania: do 15 listopada 2022 r.


3. Wymiany słupów impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu:
https://www.gov.pl/web/arimr/dzialanie-7-wymiana-slupow-nosnych-impregnowanych-kreozotemna-
plantacjach-chmielu-nabor-2022
• termin aplikowania: do 31 grudnia 2023 r. – nabór ciągły.


4. Zagrożenia utratą płynności finansowej gospodarstw rolnych poszkodowanych w 2022 r. przez niekorzystne
zjawiska atmosferyczne, w tym suszę:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/aplikacja-suszowa
https://aplikacje.go.pl/app/susza
• termin aplikowania: do 15 listopada 2022 r.
• termin składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy: do 31 października br.

Pliki do pobrania:

Tagi dla strony:

2022-10-27