Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Informacja o spełnianiu obowiązku nauki

Wójt Gminy Wielka Wieś zwraca się z prośbą do rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do szkół ponadpodstawowych urodzonych w latach 2004,2005, 2006 o przedłożenie w terminie do 6 grudnia 2021 roku pisemnej informacji o spełnianiu obowiązku nauki przez syna/córkę (nazwa i adres szkoły) w formie zaświadczenia ze szkoły lub oświadczenia na załączonym druku.
Zaświadczenie lub oświadczenie o miejscu spełniania obowiązku nauki należy złożyć na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy Wielka Wieś.
Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. 12 419 17 01 wew. 168 w godzinach pracy urzędu. 


PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).

Pliki do pobrania:
2021-10-21